© Vicotiano Moreno

Oosterweel: Vlaanderen belooft extra maatregelen om leefbaarheid te garanderen in Zwijndrecht

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de Vlaamse regering hebben een overeenkomst gesloten die de leefbaarheid in de gemeente garandeert met de geplande Oosterweelverbinding.

Rebecca Van Remoortere

De Zwijndrechtse gemeenteraad keurde in januari een deel van de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding af. De leefbaarheid voor de gemeente werd in de plannen niet gegarandeerd, klonk het toen. Ook twee Zwijndrechtenaren, Greet Bergmans en Steven ­Vervaet, dienden een klacht in tegen het BAM-tracé. Daardoor viel de bouwaanvraag in het water en konden de werken niet beginnen.

De twee burgers, de gemeente Zwijndrecht, de BAM en de Vlaamse overheid gingen aan de onderhandelingstafel zitten. “Er is nu een overeenkomst bereikt die inhoudt dat de juridische procedures worden gestopt , in ruil voor een ruim pakket leefbaarheidsmaatregelen en garanties op de uitvoering daarvan”, zegt burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver (Groen).

“In het akkoord wordt onder meer opgenomen dat een halvering van de geluidsdruk van de E17 moet gegarandeerd worden tot op 600 meter van de snelweg. Er komt ook een betere aansluiting op het wegennet, een logisch netwerk van fietsinfrastructuur en een betere landschappelijke inpassing van de BAM-werkzaamheden op Linkeroever”, gaat Van de Vyver verder. “Voor de Pastoor Coplaan kiezen we voor een ­boulevardconcept dat voor de verbinding moet ­zorgen tussen Zwijndrecht en Burcht.”

Het akkoord wordt nu doorgegeven aan het ontwerpteam van de intendant van de overkapping, dat aan de slag gaat voor de buurt van Zwijndrecht. “Of er effectief een volledige overkapping zal komen in onze gemeente moet nog bekeken worden door dat team”, zegt de burgemeester.

Bijdrage van 500.000 euro

Het gemeentebestuur gaat ook financieel bijdragen aan het project. “Dat gaat momenteel om een bedrag van 500.000 euro”, klinkt het. “De leefbaarheid van de bevolking van Zwijndrecht en Burcht is voor ons uiteraard van het grootste belang. Onze gemeente is ingesloten door snelwegen en industrie, en dat veroorzaakt nogal wat overlast. Dat hebben we nu kunnen duidelijk maken bij de Vlaamse overheid. We mogen zeker spreken over een overwinning.”

Donderdag wordt het akkoord ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Zodra de plannen concreet worden, ten laatste tegen 31 augustus, zullen ook de twee burgers hun procedure bij de Raad van State stopzetten.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring