Touring bekritiseert lage-emissiezones: “Ware kakofonie van reglementen en verkeersborden”

Foto: Kris Hossey

Touring bekritiseert lage-emissiezones: “Ware kakofonie van reglementen en verkeersborden”

Print
Antwerpen -

Touring is niet te spreken over de invoering van de lage-emissiezones in de steden Antwerpen en Brussel. Volgens de mobiliteitsorganisatie blijkt uit hun online bevraging dat er “zoveel verwarring heerst dat uiteindelijk niemand er nog aan uit kan”.

De communicatie van de overheid laat volgens Touring te wensen over. “De overheid heeft de kans gemist om een en ander duidelijk te stellen en de criteria duidelijk te omschrijven in een kaderwet. De consument-automobilist wordt dus onheus behandeld en dreigt het kind van de rekening te worden.”

Touring bekritiseert lage-emissiezones: “Ware kakofonie van reglementen en verkeersborden”
Foto: Kris Hossey

Uit een online bevraging die Touring uitvoerde bij weggebruikers vindt 13% een lage-emissiezone een goede maatregel tegen de dieselvervuiling. 66% vindt echter dat voor het probleem beter strengere normen worden opgelegd aan de constructeurs.

“Dit heeft alles te maken met de onduidelijkheid van de systemen”, zegt Touring “Ook op Europees vlak pleiten we voor een dringende kaderwetgeving. Maar als een land zoals België er nog niet in slaagt om enige harmonisering op te leggen aan de steden en enige structuur te krijgen in het verhaal, dan vragen we ons af hoe dat ooit Europees zal kunnen. Er is een ware kakofonie van reglementen en verkeersborden. Ook in ons land zal het bord weer anders zijn dan bestaande borden in onze buurlanden. We roepen de overheden op om rond de tafel te zitten en een en ander bij te sturen.”

Verschillen met Brussel

De invoering van de lage-emissiezone in Antwerpen verschilt in sommige zaken van de zone die volgend jaar in Brussel zal ingevoerd worden. Zo worden in Antwerpen nog enkel dieselwagens vanaf Euronorm 3 toegelaten, terwijl in Brussel dieselwagens met Euronorm 2 wel worden gedoogd tot 1 januari 2019. Euro 3-diesels met of zonder roetfilter blijven er toegelaten tot 1 januari 2020.

Touring bekritiseert lage-emissiezones: “Ware kakofonie van reglementen en verkeersborden”
Foto: JVDP

Dieselwagens euronorm 4 zijn in Antwerpen toegelaten tot 1 januari 2020, mits betaling tot 1 januari 2025 en vanaf 2025 compleet verboden. In Brussel gaat het totaalverbod van kracht vanaf 2022. Ten derde mogen benzinewagens met euronorm 1 Antwerpen nog binnenrijden tot 1 januari 2020, terwijl benzinewagens voor 1992 geen toegang meer hebben. In Brussel hebben beide categorieën nog toegang tot 1 januari 2019.

Als vierde punt somt Touring het verbod van oldtimers in Antwerpen op, waar vanaf de ouderdom van 40 jaar en mits betaling alsnog toegang verleend wordt. In Brussel geldt dit vanaf een ouderdom van 30 jaar. Ten slotte wordt de dagpas in Antwerpen aangekaart. Bestuurders die geen toegang hebben tot de lage-emissiezone kunnen tot acht keer per jaar beroep doen op de pas waar betaald voor moet worden, ongeacht de euronorm van hun voertuig. “In Brussel bestaat die mogelijkheid blijkbaar niet”, meent Touring.