“Jongeren hebben niet enkel nood aan stevige fuiven”

De bende achter Tel 18 in Ekeren. “Vaak zit er zo’n vijftig à zestig man, op feestjes soms zelfs tweehonderd”, vertellen ze. Foto: koen fasseur

“Jongeren hebben niet enkel nood aan stevige fuiven”

JH Sorm en Josto gesloten, Fleks en Kilalo nemen over

Antwerpen / Deurne / Ekeren -

We begrijpen dat jeugdhuizen het moeilijk hebben”, klinkt het bij JH Tel 18 uit Ekeren, waar het wel draait. Hoewel enkele jeugdhuizen volgens het traditionele concept nog bloeien, hebben anderen een nieuwe aanpak nodig. Jeugdhuizen geven nu ook huiswerkbegeleiding en helpen bij het solliciteren.

Jeugdhuizen Sorm en Josto in Deurne hebben hun werking onlangs stopgezet. Lang heeft het niet geduurd voor andere jeugdwerkingen hun weg naar beide locaties vonden. In Jeugdhuis Sorm start binnenkort ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!