© Patrick Hattori

1 / 2

Triest record:78 doden bij woningbranden in ons land

De twintig Vlaamse brandweerzones gaan samen campagnes en studies opzetten om het hoge aantal dodelijke woningbranden naar beneden te krijgen. Dat is nodig, zeggen ze: de eerste jaarhelft vielen er in ons land 32 doden bij woningbranden, in Nederland maar 14.

Werner Rommers

Vorig jaar was voor ons land een ramp qua brandveiligheid, met maar liefst 78 doden bij woningbranden. Een triest record. Sommigen hoopten dat het een samenloop van omstandigheden was die zich dit jaar niet zou herhalen. Maar de schrikbarende trend houdt aan: de eerste jaarhelft, tot en met juli, kwamen in ons land al 32 mensen bij branden om het leven, van wie 18 in Vlaanderen. Ter vergelijking: in Nederland – dat 6 miljoen inwoners meer telt dan België – stierven in dezelfde periode slechts 14 mensen in een brand. “België doet het op het vlak van woningbranden barslecht”, zegt brandweercommandant Marc Ceyssens, tevens voorzitter van de overkoepelende Brandweervereniging Vlaanderen (BVV).

Om het tij te keren, gaan de twintig Vlaamse brandweerzones samen campagnes en studies opzetten, “om de bevolking beter te informeren over de gevaren van woningbranden en hoe die te voorkomen.” Die samenwerking moet meer vaart zetten achter het terugdringen van het aantal dodelijke woningbranden.

Te weinig rookmelders

Al zijn er al sterke vermoedens waarom België zo slecht scoort. “In veel woningen in Vlaanderen zijn er nog steeds geen of veel te weinig rookmelders, of werken de aanwezige brandmelders al lang niet meer”, zegt Ceyssens.

Ook het gebrek aan goede brandpreventie speelt mee. “Ons land heeft na de vreselijke brand in het Innovation-warenhuis in Brussel terecht zwaar ingezet op het voorkomen van branden in publieke gebouwen en bedrijven. Er is echter minder aandacht gegaan naar het voorkomen van woningbranden. Op dat vlak hebben we in vergelijking met onze buurlanden een achterstand van acht tot tien jaar in te halen”, zegt Ceyssens.

NAAKTE CIJFERS:

• Belgie (jan-juli 2017) : 32 doden, waarvan 18 in Vlaanderen

• Nederland (jan-juli 2017) : 14 doden

• 2016 Belgie: 78 doden

• 2016 Nederland: 38

• 2015 België: 57

• 2015 Nederland: 31

Nu in het nieuws