© WAlter Saenen

Havenbedrijf wil sluizen elektriciteit laten leveren

Het Havenbedrijf Antwerpen wil onderzoeken of de enorme watermassa’s die door de sluiskolken storten, elektriciteit kunnen leveren. Daartoe wordt een proefproject opgezet.

Paul Verbraeken

Zowel windmolens als zonnecellen beheersen meer en meer het beeld in de haven. Als het van het Havenbedrijf afhangt, komt daar volgens het nautisch blad Flows misschien nog een andere vorm van duurzame energie bij: de waterkracht in de sluizen.

Volgens woordvoerder Kurt Tuerlinckx wil het havenbedrijf in de eerste plaats onderzoeken of het sowieso mogelijk is de watermassa’s in de afvoerkanalen van de zeesluizen te benutten voor het opwekken van elektrische stroom. “Daarbij willen we ook bekijken wat de eventuele neveneffecten zijn. Dit is slechts een eerste stap.”

Offertes

Concreet worden tegen 16 augustus offertes verwacht op een onlangs gepubliceerd bestek. Daarin kondigt het Havenbedrijf aan dat het als proef één testturbine met een bescheiden vermogen van 100 kilowatt (1 kW is duizend watt) wil laten bouwen in een afvoerriool van de Kallosluis. Daar zou worden gebruikgemaakt van het leeglopen van een hoger peil naar een lager peil. Als er op dat bestek gunstige antwoorden komen, en naderhand de evaluaties van dat eerste proefmodel positief zouden zijn, zou het project worden uitgebreid tot vier turbines van elk 100 kW of een gezamenlijk vermogen van 400 kilowatt. Op jaarbasis zou de productie dan neerkomen op 964 MWh. “Of het verbruik van 275 gezinnen”. Ter vergelijking: de kleinste centrale van Doel heeft een vermogen van 433 MW. Dat is duizend keer meer dan het sluizenproject op volle sterkte.

Die vier turbines zouden worden gebouwd in de sluizen van de Waaslandhaven: de Kallosluis en de vorig jaar geopende Kiel­drechtsluis. Op langere termijn wordt niet uitgesloten dat ook andere zeesluizen ingeschakeld kunnen worden. Omdat alles nog in de projectfase zit, deelt het Havenbedrijf niet mee wat het wil investeren.

MEER OVER Haven Antwerpen