© LDN

Stad steunt traject rond diversiteit in De Abeel met 24.000 euro

Stad Mechelen ondersteunt een diversiteitstraject voor basisschool De Abeel met 24.000 euro. De focus ligt op het verhogen van de betrokkenheid van de ouders en een betere dialoog tussen school en ouders.

ldn

Basisschool De Abeel is een kleinschalige buurtschool in de Gandhiwijk die wordt gekenmerkt door een hoog percentage indicatorleerlingen. In het schooljaar 2015-2016 voldeed 95% van de leerlingen aan één van de criteria, zoals een laag opleidingsniveau van de moeder of het ontvangen van een schooltoelage. De school had in het verleden al enkele knelpunten aangekaart rond diversiteit, zoals het feit dat zwemlessen voor sommige gezinnen een probleem vormden.

Dat was de aanleiding voor het stadsbestuur om een gefaseerd diversiteitstraject uit te werken. In het voorbije schooljaar ging het om enkele initiatieven op korte termijn. Voor de volgende fase in het komende schooljaar werd Schoolmakers betrokken. De organisatie heeft ervaring in het ondersteunen van scholen in heel Vlaanderen in het aanpakken van diversiteitsvraagstukken.

Na gesprekken met de schooldirecteur en zorgcoördinator van De Abeel werd beslist om de focus op het verhogen van de ouderbetrokkenheid te leggen, een betere dialoog tussen de school en de ouders zelf en een betere sociale mix in de school. “In het schooljaar 2018-2019 evalueren we. De Abeel geldt als prototype. Wanneer de resultaten positief zijn, rollen we deze aanpak uit naar andere Mechelse scholen, telkens op maat van de noden in de verschillende scholen”, zegt schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA).

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners