© Photo News

Prins Laurent steunt Gaia-campagne voor dierenrechten in de grondwet

Prins Laurent steunt de dierenrechtenorganisatie Gaia in haar campagne om de bescherming van het welzijn en het respect voor de waardigheid van de dieren in de Belgische grondwet te verankeren. Dat is woensdagmiddag gebleken, toen de prins in de Brusselse Nieuwstraat rond 14 uur het startschot kwam geven van de nieuwe dierenrechtencampagne van Gaia.

De bewustmakingsactie zal de zogeheten ‘Gaia-karavaan’ tussen 26 juli en 16 augustus langs 12 verschillende Belgische steden voeren. Gaia nodigt bij die gelegenheid iedereen uit om massaal de petitie www.dierenindegrondwet.be te tekenen, die vraagt dat de dierenrechten worden vastgelegd in de grondwet. Gaia is namelijk van oordeel dat de bescherming van dieren een fundamentele waarde van de Belgische maatschappij is die door de hoogste instanties moet erkend worden.

“De zorg voor dieren - een categorie van bijzonder kwetsbare levende wezens - moet een grondwettelijke basisplicht van onze staat, zijn instellingen en zijn burgers worden”, zegt Michel Vandenbosch, de voorzitter van Gaia.

“De prins van katten en honden”

De 54-jarige prins en jongere broer van onze koning treedt al sinds jaar en dag naar buiten als dierenvriend en in hem vindt de Belgische dierenbeschermingsorganisatie bijgevolg een voor de hand liggende medestander. “Ik weet wel dat men mij soms smalend de prins van katten en honden noemt”, zegt prins Laurent. “Maar dat deert me niet. Mijn engagement voor dieren vloeit voort uit mijn respect voor álle leven, ook voor de mensen natuurlijk, in het bijzonder de meest kwetsbaren, maar dus ook voor dieren die vaak in een kwetsbare situatie verkeren. Zorg voor dieren komt trouwens ook vaak de mensen ten goede.”

“De prins en ik ontmoeten mekaar regelmatig op evenementen waar het over dierenwelzijn gaat”, zegt Michel Vandebosch. “Intussen heeft de prins me bij herhaling duidelijk gemaakt dat hij het werk van Gaia erg apprecieert. Onze organisatie staat intussen 25 jaar op de barricades, en ik mag wel zeggen dat we de mentaliteit van de Belgen in die kwarteeuw mee hebben doen evolueren als het over dierenwelzijn gaat.”

Dat kan Vandebosch zelfs met cijfers in de hand hard maken, want een enquête die eerder deze maand werd afgenomen in opdracht van het onderzoeksbureau Ipsos geeft aan dat 86 procent van de Belgen voorstander is van een grondwetswijziging waardoor dierenwelzijn wordt opgenomen in de hoeksteen van ons rechtssysteem, de grondwet.

Prins Laurent gaf woensdagmiddag aan de Gaia-stand tegenover de Finisterraekerk in de Nieuwstraat het voorbeeld door de petitie van Gaia te ondertekenen. Hij is een van 65.000 Belgen die de petitie steunt. De komende weken moeten daar nog enkele tienduizenden bij komen. De karavaan van Gaia zal de komende dagen nog halt houden in (onder meer) Antwerpen (27 juli), Gent (2 augustus), Leuven (4 augustus), Blankenberge (9 augustus) en Genk (10 augustus).

De campagne om dierenwelzijn in de grondwet op te nemen werd op de jongste Werelddierendag, 4 oktober 2016, gelanceerd. In juni van dit jaar hebben de senatoren Christine Defraigne (MR) en Sabine De Bethune (CD&V) in overleg met Gaia een voorstel tot herziening van de grondwet ingediend om de zorg en het welzijn van dieren als gevoelige wezens met eigen belangen en waardigheid te verankeren in de Belgische grondwet.