Tommorrowland

© Jan Van der Perre

Drie geweerde Tomorrowland-bezoekers eisen toegang via kort geding

Drie mensen aan wie de toegang tot Tomorrowland geweigerd werd na een screening door de politie, hebben maandag voor de Brusselse kortgedingrechter geëist dat ze toch zouden toegelaten worden. Volgens hun advocaat is het volkomen onduidelijk waarom de drie niet naar het festival mochten, en is dat onaanvaardbaar. “De politie wil hen niet zeggen waarom ze geweigerd werden, dus kunnen ze zich niet verweren”, zei meester Wagner. “Dat neigt naar willekeur, een rechtsstaat onwaardig.”

In totaal kregen 37 mensen die tickets gekocht hadden voor Tomorrowland, te horen dat ze niet zouden mogen gaan, na een screening door de federale politie. In twee gevallen werd het negatieve advies naderhand opgeheven, maar niet in het geval van de drie mensen die maandag voor de kortgedingrechter verschenen.

“Mijn cliënten begrijpen absoluut niet waarom ze geweigerd zijn”, zei meester Kris Wagner. “Volgens de woordvoerder van de federale politie werden alleen mensen geweigerd die recentelijk een veelheid aan zware feiten hadden gepleegd, maar mijn drie cliënten hebben een blanco strafblad. Eén van hen heeft zelfs een job bij de beveiliging van een kerncentrale en is daarvoor gescreend door de staatsveiligheid. Ze kunnen zich niet verdedigen want ze weten niet eens waarom ze geweigerd zijn, de politie verschuilt zich achter haar beroepsgeheim.”

Volgens meester Wagner gebeurde de screening op basis van politiebesluiten van de gemeenteraden van de gemeentes Boom en Rumst, maar is dat geen voldoende wettelijke basis. De Privacycommissie, die in het geding tussenkomt, is het daarmee eens.

“Voor een dergelijke screening is een formele wet nodig en die is er niet”, pleitte meester Frederic Debusseré. “Net zomin is er een wettelijke basis voor de beslissing van de organisatoren om de identiteitsgegevens van die mensen door te spelen aan de politie. Bovendien zijn de mensen die een ticket kochten, nooit verwittigd van het feit dat ze konden gescreend worden en is die screening niet proportioneel en niet nuttig. Alleen de Belgische bezoekers van het festival zijn immers gescreend en sowieso wordt iedereen aan de ingang van het festival nog eens gefouilleerd.”

Volgens de Belgische staat en de organisatoren van Tomorrowland zijn de bezoekers wel degelijk akkoord gegaan met de screening.

“In de algemene voorwaarden staat duidelijk dat wie een ticket koopt, ermee instemt dat zijn identiteitsgegevens gebruikt worden voor een veiligheidscontrole en ermee akkoord gaat dat hem of haar de toegang kan geweigerd worden om veiligheidsoverwegingen”, zei meester Jan Temmerman. “Het klopt dat deze mensen niet weten waarom ze geweigerd zijn, maar de wet verbiedt nu eenmaal dat dat wordt bekendgemaakt. In dergelijke situaties mogen betrokkenen niet weten welke gegevens over hen in de politionele databanken staan, net om te vermijden dat eventuele opsporings- of andere onderzoeken zouden kunnen gedwarsboomd worden. De kortgedingrechter kan zich nu niet zomaar in de plaats van de politie stellen en bevelen dat die mensen toch toegang moeten krijgen, en kan ook niet bevelen dat die gegevens wel bekendgemaakt moeten worden.”

Meester Temmerman vergeleek de situatie ook met het stadionverbod, dat in sommige gevallen ook preventief kan opgelegd worden als veiligheidsmaatregel, zonder dat de betrokkene zich daartegen kan verdedigen.

De Privacycommissie stelde nog een tussenoplossing voor. Zij kan immers wel nagaan of de drie geweigerde Tomorrowlandbezoekers terecht in de politionele databanken staan en terecht geweigerd werden. Indien dat niet het geval bleek, zou zij aan de politie en organisatoren kunnen vragen de drie wel toe te laten tot het festival.

De kortgedingrechter moet zich ten laatste donderdagmiddag uitspreken.