© ss

Je hoeft niet te trouwen als je langer wil leven

Getrouwde mensen leven langer, zo wil het cliché. Er zijn immers heel wat studies die aantoonden dat singles minder gezond leefden en dus ook jonger stierven. Maar een nieuwe studie wijst iets helemaal anders uit: bij jongere mensen is er geen verband tussen een huwelijk en een langer leven.

tib

Tot nu toe ging men er vanuit dat getrouwd zijn goed was voor je gezondheid. Getrouwde mensen zouden gezonder leven, beter voor elkaar zorgen, elkaar regelmatig naar de dokter sturen en omdat ze het financieel beter hadden dan singles, ook in betere omstandigheden leven. Data uit verschillende onderzoeken leken die hypothese te ondersteunen, behalve dan die uit de studievan socioloog Dmitry Tumin, verbonden aan de Ohio State University, die het vakblad Social Science Quarterly deze maand publiceerde. Hij vergeleek de gegevens van meer dan 12.000 mensen die geboren waren tussen 1955 en 1984 en vond enkel een gezondheidsvoordeel bij vrouwen die meer dan tien jaar een relatie hadden. Als hij alleen de gegevens van de jonge vrouwen uit zijn studie bekeek, bleek het beschermend effect van een huwelijk onbestaande.

Thuis wonen of huis delen

Een sluitende verklaring heeft Tumin nog niet. Mogelijk was het verband tussen een huwelijk en een langer leven nooit zo sterk als eerdere studies aantoonden en komt dat nu aan het licht dankzij preciezere onderzoeksmethoden. Maar ook onze cultuur kan zijn invloed hebben: zo is een huwelijk al lang niet meer de enige manier om het financieel beter te hebben - vrouwen werken en zijn economisch onafhankelijk, singles blijven langer thuis wonen of delen een huis met vrienden om kosten te drukken, ... Bovendien is het huwelijk vaak een bron van stress: “Er wordt meer van ons gevraagd thuis en op het werk en we spenderen steeds minder tijd samen, dus het kan dat getrouwde koppels hun huwelijk vandaag de dag meer als een bron van conflict en stress ervaren dan als een manier om gezond te zijn”, zegt Tumin aan New York Magazine.

Toch sluit hij niet uit dat economische factoren de resultaten van zijn studie beïnvloeden. Zo merkt hij op dat er in lagere socio-economische klassen minder getrouwd wordt. “Op die manier verandert er weinig aan de gezondheid van getrouwden, aangezien hun gezondheid al goed was voor ze trouwden.”

MEER OVER Fit & Gezond