© MAS, Collectie Vleeshuis

Toen de stad even beefde: exact 475 jaar geleden trok Maarten van Rossem plunderend door Brabant

Op 24 juli 1542, vandaag exact 475 jaar geleden, hield het trotse en rijke Antwerpen zijn hart vast. Voor de stadsmuren stond Maarten van Rossem: in Gelderland een held, voor ons een misdadige plunderaar. Hij eiste de overgave. Zijn mislukte passage zou nog eeuwen het uitzicht van Antwerpen bepalen.

Paul Verbraeken