© BELGAIMAGE

Lagere pensioenen leveren geen werk op

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) heeft zich de woede van de christelijke, socialistische en liberale vakbonden op de hals gehaald.

Patrick Van de Perre

Bacquelaine heeft een voorontwerp van wet op tafel gelegd, waarbij de pensioenberekening in de toekomst anders gebeurt. Kort gezegd komt het erop neer dat alle effectieve gewerkte jaren voortaan meetellen voor de pensioenberekening. Nu is dat niet het geval en worden alleen de eerste 45 jaar meegeteld.

Tot zover niets aan de hand. Wie langer en meer werkt, heeft ook recht op meer pensioen. Maar Daniel Bacquelaine wil ook de pensioenberekening voor werklozen en bruggepensioneerden aanpakken.

Nu gebeurt de pensioenberekening voor werkloze jaren op basis van het laatste loon. Dat zal in de toekomst alleen nog gelden voor het eerste jaar werkloosheid. De rest wordt op lagere basis berekend. Ook bruggepensioneerden verliezen zo een aantal pensioenrechten.

En dat is een bijzonder bittere pil om te slikken voor de vele tienduizenden mensen die jaarlijks – verwacht of onverwacht – in de werkloosheid of in een of ander systeem van eindeloopbaan terechtkomen. Soms gebeurt dat op verzoek van de werknemer, maar in veel meer gevallen worden mensen voor een voldongen feit gesteld.

Vooral werknemers die de 55 jaar voorbij zijn, dreigen door deze geplande maatregel letterlijk en figuurlijk de rekening te betalen. Al is tegenwoordig 50 jaar al een kritische drempel om elders opnieuw aan de slag te gaan.

Deze regering heeft er de mond van vol dat mensen langer moeten werken en zich bij werkloosheid ter beschikking moeten houden van de arbeidsmarkt. Of beter nog, zelf actief op zoek gaan naar een (nieuwe) baan. Dat is een legitieme vraag en in nogal wat gevallen slagen mensen er ook effectief in om na een ontslag opnieuw aan de slag te gaan.

Maar lang niet altijd. En dat weet Daniel Bacquelaine ook. De groep van mensen die hun baan verliezen om uiteenlopende redenen en niet meer in aanmerking komen voor een nieuwe baan, groeit. Ze zijn te oud en te duur. Daar sta je dan met al je ervaring en werklust.

Deze mensen nog eens extra straffen door hen te korten op hun pensioen, is lichtzinnig en onrechtvaardig. Zeker in een land waar de pensioenen toch al niet echt hoog liggen.

Mensen actief houden in het beroepsleven moet gebeuren door het creëren van jobs en via inspanningen om mensen die al een aantal jaren op de teller hebben staan, aan het werk te houden. Ook daar heeft deze regering, zij het niet alleen, een belangrijke rol in te spelen. En voorlopig lijkt dat nog niet echt goed te lukken.

Door Patrick Van de Perre - journalist Gazet van Antwerpen

MEER OVER Ons standpunt