© BELGA

Yvan Mayeur getuigt in onderzoekscommissie Samusocial: “Dit is een pseudo-schandaal”

Samusocial is een sociale onderneming, die professioneel geleid wordt, en waar de bestuurders vergoed worden voor het werk dat ze verzetten. Die zitpenningen liggen nog onder de bedragen die de stad Brussel onlangs heeft vastgelegd. Dat zei gewezen burgemeester van Brussel en oud-voorzitter van Samusocial Yvan Mayeur woensdag in de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement. Hij ontkende ook dat er een gebrek aan transparantie is bij de daklozenorganisatie.

“Ik heb fouten gemaakt”, erkende hij aan het slot van zijn inleidende verklaring. “Ik had in december 2013 ontslag moeten nemen als voorzitter van Samusocial, ondanks de druk die men op mij uitoefende. Ik had verder moeten gaan dan wat wettelijk voorzien is inzake het plafond voor mandatarissen, ook al had mijn advocaat mij verzekerd dat de zitpenningen van Samusocial niet in rekening moesten gebracht worden. Maar mijn grootste fout is dat ik geen afstand kon nemen van Samusocial, dat ik opgericht had”.

“Pseudo-schandaal”

Mayeur wees erop dat hij geen uitleg heeft mogen geven aan Brussels minister-president Vervoort of de twee bevoegde ministers. “Ik heb mij niet kunnen verdedigen en heb nooit het verslag van de regeringscommissarissen ontvangen”, aldus Mayeur, die vond dat zijn lange carrière en zijn sociaal en politiek engagement niet mag herleid worden tot dit “pseudo-schandaal”.

In tegenstelling tot Pascale Peraïta dinsdag deed Mayeur geen beroep op het recht op zwijgen, maar legde hij meteen een omstandige verklaring af. Die startte hij met de historiek van de daklozenproblematiek en het ontstaan van Samusocial. Hij stond ook stil bij de zoektocht naar gebouwen om de daklozen, vooral in de winter, op te vangen. Daarvoor waren vaak vergaderingen met buurtbewoners nodig. “Dat deed ik niet als burgemeester of OCMW-voorzitter, maar als voorzitter van Samusocial”.

© BELGA

“Lage zitpenningen”

Mayeur zei dat hij betreurde dat Samusocial geen openbare vzw is kunnen worden. Maar de geschiedenis leert dat een OCMW dergelijke organisatie niet aankan, voegde hij eraan toe. De bestuurders zijn geen loontrekkenden van de vzw, maar worden voor hun werk vergoed. Die vergoedingen werden vastgelegd op basis van wat geldt in andere sociale ondernemingen, zoals huisvestingsmaatschappijen of de MIVB. Uiteindelijk liggen de bedragen van de zitpenningen van Samusocial lager dan de bedragen die het nieuwe stadsbestuur van Brussel heeft uitgewerkt, merkte hij op.

Hij wees er ook op dat de giften aan Samusocial bestemd zijn voor de werking van de organisatie. Het bureau is volgens hem verantwoordelijk voor de strategie van de vzw.

Mayeur stelde ook dat Samusocial moeilijk openbare aanbestedingen kan uitschrijven. “Een openbaar aanbesteding voor het wassen van het linnen neemt al snel vier maanden in beslag. Dan is de winter reeds afgelopen.” Hij begreep niet dat men zich vragen stelt bij het feit dat men beroep deed op openbare ondernemingen. Een commercieel bedrijf is volgens hem duurder.