Armen moeten eigen lot in handen nemen

Foto: BELGA

Armen moeten eigen lot in handen nemen

Print

De Vlaamse regering trekt de huurwaarborg binnenkort op van twee naar drie maanden. Het systeem gaat in op het moment dat de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld ook een akkoord hebben over een nieuwe renteloze lening die de Vlaamse overheid toekent aan mensen die de drie maanden huurwaarborg niet meteen op tafel kunnen leggen. Vandaag kennen OCMW’s zo’n lening soms al toe, maar voortaan zal Vlaanderen dat doen én kan de huurwaarborg door de overheid ook anoniem op een geblokkeerde rekening worden gestort.

De verhuurder ziet dan niet of de waarborg door de huurder of door de overheid is betaald, waardoor hij niet per se hoeft te weten dat zijn huurder een OCMW-klant is. Bovendien wil de Vlaamse overheid op korte termijn ook een fiscale stimulans geven aan mensen die een bescheiden woonst verhuren.

Positief is dat de beslissingen van de Vlaamse overheid meer mensen ertoe kunnen aanzetten om bescheiden woningen te verhuren. Dat kan het grote woningtekort voor mensen met een magere bankrekening verminderen. In een grootstad als Antwerpen duurt het nu al gemiddeld drie jaar voor een kandidaat-huurder in een ­sociale woning terechtkomt. De verhoging van de huurwaarborg is op zich ook geen slechte maatregel. Er zijn nog te veel huurders die geen respect hebben voor de woning waarin ze leven, waardoor de verhuurder op het einde van de huurperiode voor onverwacht hoge kosten komt te staan.

De toegenomen huurwaarborg maakt het leven van de huurder natuurlijk niet makkelijker, omdat hij bij de start van de huurovereenkomst een extra maand huur moet ophoesten. Maar armere mensen moeten ook zelfredzaam leren zijn. Heel veel mensen kunnen er niet aan doen dat ze arm zijn, maar kunnen wel uit die armoede geraken als ze de Nederlandse taal beter leren, naar de werkwinkel stappen of een van de vele gratis beroeps-opleidingen bij de VDAB of partnerorganisaties volgen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar iedereen die arm is en wil genieten van ons socialezekerheidssysteem, heeft ook de plicht om alle mogelijke inspanningen te doen om uit die armoede te geraken. Als die mensen op hun tempo de renteloze lening voor de huurwaarborg aan de Vlaamse overheid kunnen terugbetalen, krijgen ze ook tijd om zich uit de armoede te werken.

Heeft de Vlaamse regering met deze maatregelen schitterend werk geleverd? Dat nu ook weer niet. Ze kan nog geen duidelijk overzicht geven van wie recht zal hebben op de anonieme lening voor de huurwaarborg en de belastingaftrek voor verhuurders die een bescheiden woning aanbieden, is nog niet concreet uitgewerkt. De regering kan bijvoorbeeld nog niet zeggen wat ze met ‘bescheiden woning’ bedoelt.

Politici zouden er goed aan doen om met één volledig pakket aan maatregelen naar buiten te komen, in plaats van een half pakket dat nog niet volledig op punt staat.

MEEST RECENT