© Theo Derkinderen

Registratie ID-controle tegen etnisch profileren: “Zoveelste vorm van verantwoording voor politie”

Jan Adam, secretaris van ACV Politie, ziet weinig graten in het feit dat de politiezone Mechelen-Willebroek sinds mei elke identiteitscontrole van een burger door de politie centraal registreert. Dat gebeurt om alle burgers gelijk te behandelen en etnisch profileren tegen te gaan.

Het was de Mechelse burgemeester Bart Somers die maandagavond tijdens een debatavond de registratie in de spotlights bracht. “Sinds mei wordt elke identiteitscontrole geregistreerd. De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context”, aldus Somers.

Volgens Jan Adam is hier een wettelijke basis voor en betreft het een strikte - maar niet noodzakelijke - toepassing van de wetgeving en de richtlijnen op het politieambt. Naar zijn weten is het de eerste plaats in ons land waar dit gebeurt.

Brug te ver

Niet echt nieuws, reageert Vincent Houssin, nationaal ondervoorzitter VSOA Politie. “Alle controles worden via het communicatiecentrum gelogd via het ANG-systeem”. De liberale vakbondsman vraagt omzichtigheid bij de interpretatie van cijfers. “Controles in bepaalde wijken, in bijvoorbeeld Borgerhout, zijn een afspiegeling van de realiteit en de populatie en hebben niets te maken met afkomst of ras.”

Houssin waarschuwt verder voor een nieuwe controle op politie(werk) en een “zoveelste vorm van verantwoording, al zeg ik niet dat het bestuur die intentie werkelijk heeft”.

De Mechelse cijfers zullen door onderzoeker Sofie De Kimpe (VUB) in het kader van Europees onderzoek worden doorgelicht. De cijfers zullen ook geregeld worden bekendgemaakt. Vincent Houssin heeft een probleem met het geven van politiegegevens aan derden. “Een brug te ver”, vindt hij. “De politie beschikt zelf over controlediensten genoeg.”

Vertrouwen geven

Ook het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft bedenkingen bij het project. Hij merkt vooreerst op dat het project een bevoegdheid is van de lokale politie, waarvan het kabinet nog onvoldoende de concrete context kent. En “natuurlijk is het zo dat etnische profilering iets is wat we niet willen”, luidt het.

Toch wijst hij erop dat het kabinet vertrekt vanuit de context dat er voldoende vertrouwen moet worden gesteld in politiemensen. “De regels zijn duidelijk, de deontologische code is er. We gaan ervan uit dat ze weten wat ze moeten doen en hoe ze zich moeten gedragen”. Er moeten weliswaar voldoende geijkte kanalen zijn waarlangs iemand die zich onheus behandeld voelt, verhaal kan halen. En als iemand buiten de lijnen kleurt, dan moet daarop worden ingegrepen, gaat de woordvoerder voort.

Het ziet er met andere woorden naar uit dat een nationale uitrol van het project niet voor meteen is.

© BELGA

Vertrouwen versterken

Groen is dan weer tevreden over de maatregel en wil dat deze uitgebreid wordt naar andere politiezones. “Dit is een belangrijk en noodzakelijk initiatief, dat navolging verdient. Groen heeft dergelijk initiatief ook voorgesteld als aanbeveling in het laatste luik van de commissie aanslagen. Dit kan een manier zijn om het vertrouwen tussen politie en bevolking te versterken”, stelt Stefaan Van Hecke (Groen). Hij roept minister Jambon (N-VA) op om het Mechelse project nationaal op te volgen en navolging te geven.

“Die registraties zijn geen motie van wantrouwen aan de politie, maar wel een manier om vertrouwen te versterken en de problematiek in kaart te brengen. Initiatieven die de politie dichterbij de burger brengen, daar heeft iedereen baat bij.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio