© Belga

Peumans: “Vlaanderen moet zelfstandige buitenlandse politiek ontwikkelen”

Vlaanderen moet een eigen diplomatiek apparaat uitbouwen en een zelfstandige buitenlandse politiek ontwikkelen. Vlaanderen zou de brexit-onderhandelingen bijvoorbeeld niet mogen overlaten aan de federale instanties. Vlaanderen moet daarin zelf het voortouw nemen en het voorzitterschap opeisen. Dat zegt Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans in zijn 11 juli-toespraak.

In zijn toespraak schetst Peumans de rol van Vlaanderen als regio in een veranderende Europese Unie. De parlementsvoorzitter herhaalt daarbij zijn pleidooi voor een “sterke, autonome, Vlaamse diplomatie”.

“Schabouwelijke kaakslag”

Volgens Peumans bestaat er in het buitenland nog al te vaak het foute beeld van België als een Franstalig land. Dat de Belgische voetbalbond net een voorzitter heeft gekregen die “Nederlands-onkundig” is, kan voor Peumans niet door de beugel.

“Op internationale voetbalvergaderingen zullen zes en half miljoen Vlamingen op eentalig Franse wijze vertegenwoordigd worden. Dat is een schabouwelijke kaakslag voor de meerderheid van de bevolking in dit land”, aldus Peumans.

Zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek

Peumans gaat nog een stapje verder. Hij wil niet enkel een Vlaams diplomatiek corps en een Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken, Vlaanderen zou een “zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars” moeten ontwikkelen.

Brexit

Zo zou Vlaanderen in de brexit-gesprekken niet afhankelijk mogen zijn van de federale onderhandelaars. “Groot-Brittannië is voor Vlaanderen een veel te belangrijke partner om deze gesprekken exclusief over te laten aan federale instanties”.

Omdat Vlaanderen zo’n zwaar aandeel heeft in de Belgische export, zou het voor Peumans logisch zijn dat Vlaanderen ook een groter gewicht krijgt in de onderhandelingen over de handelsakkoorden met Groot-Brittannië. “Inclusief het voorzitterschap”, klonk het.

“De Brexit is een ideale gelegenheid voor de verdere ontwikkeling van zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars”, aldus nog Peumans.

MEER OVER Jan Peumans