Parkeren en doorgaand verkeer op de Markt vindt Groen niet de oplossing voor horeca

Naar aanleiding van het faillissement van een horecazaak op de Markt van Geel heeft schepen van Mobiliteit, Pieter Verhesen(N-VA), in de media verklaard dat parkeren op de Markt in de toekomst misschien opnieuw mogelijk zal zijn. Het gebrek aan parkeerplaatsen op de Markt en het weren van doorgaand verkeer wordt als belangrijkste oorzaak voor de problemen van de horeca aangehaald.

Marc Leysen

Groen Geel gaat hier niet mee akkoord. Tinne Van Gelder: “De schepen gaat wel heel kort door de bocht. Er zijn heel wat redenen waarom de horeca het niet altijd makkelijk heeft, en niet alleen in Geel. Zo zijn er de laatste jaren een aantal maatregelen ingevoerd, zoals het rookverbod en de witte kassa, die zeker ook meespelen. Om nog te zwijgen over de gevolgen van het asociale beleid van de regering die de kleine man in zijn portemonnee treft.”

Gemeenteraadslid Koen Thibau gaat verder: “Rentabiliteit van handelszaken inclusief horeca hangt niet af van voor de deur te kunnen parkeren als je op minder dan driehonderd meter je auto kwijt. Aanbod, prijs en sfeer zijn veel belangrijker. Mede door de hoge huurprijzen zijn de prijzen van de horecaconsumpties op de Geelse markt bij de duurste in de regio.”

Gemeenteraad beslist

Los van de inhoud gaat de schepen volgens Groen-voorzitter Peter Van Nuland helemaal uit de bocht door te stellen dat als de helft van de werkgroep (in het kader van het participatietraject voor de herziening van het mobiliteitsplan) ervoor zou kiezen er ook daadwerkelijk terug wagens op de Markt zouden mogen komen. “Ten eerste valt te betwijfelen dat deze beperkte werkgroep representatief is samengesteld en ten tweede is het de gemeenteraad die de bijsturing van het mobiliteitsplan zal moeten goedkeuren,” aldus Van Nuland.

Meerderheid van Gelenaars voor een autovrije markt

Tot slot nog dit: In 2013 bestelde het stadsbestuur een enquête bij de Thomas More hogeschool waarin de Gelenaars konden aangeven hoe ze hun stad wilden zien evolueren. Een van de uitkomsten was dat een meerderheid van de Gelenaars de Markt autovrij wilden houden. Het is bizar dat slechts enkele luttele jaren later de resultaten van een representatieve en wetenschappelijk correcte studie in twijfel wordt getrokken.

Groen Geel gaat voor een autoluw centrum

Voor Groen Geel is het duidelijk: het Geelse mobiliteitsbeleid moet het STOP-principe in de praktijk omzetten en concreet voor het centrum betekent dit voor ons: niet opnieuw verkeer over de Markt, geen nieuwe parking op de Markt, geen twee richtingen in de Nieuwstraat.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio