© BELGA

Sportpaleis-groep stelt bezoekers gerust na uitspraak Raad van State: “Events gaan door”

De Raad van State heeft beslist de milieuvergunning voor het Sportpaleis, de Lotto Arena en Hospitality Center te vernietigen. In het arrest verwijst de Raad naar de parkeerdruk op de buurt, een kwestie die al langer werd aangekaart door de Antwerpse PVDA.

pom, bap, inke

Het Sportpaleis ligt in een drukke woonwijk. De directie is zich bewust dat die situatie veel parkeerdruk creëert in de buurt. Zij doet inspanning om met parkeerplaatsen die druk weg te nemen. Maar zelfs dan nog staan vaak wagens van concertgangers voor garages en op zebrapaden geparkeerd.

“Nu wil het Sportpaleis nog uitbreiden met 4.000 zitjes uitbreiden”, zegt Kristof Vissers van de PVDA. “Daarvoor moeten ze eerst een nieuwe milieuvergunning krijgen. Daarvoor moesten ze een plan voorleggen waarin ze uitleggen hoe ze de bijkomende verkeersstroom en parkeerproblemen gaan aanpakken. Dat luik was niet goed uitgewerkt. Er was te weinig aandacht voor openbaar vervoer en park&ride-zones. De buurtbewoners vrezen dat ze straks nog veel minder parkeerplaats zullen hebben. Daarom hebben wij protest aangetekend tegen de nieuwe milieuvergunning. Tot onze verrassing heeft de Raad van State ons gevolgd en is de milieuvergunning voor de uitbreiding geschorst.”

De schorsing van de milieuvergunning heeft echter nog geen onmiddellijke gevolgen door het Sportpaleis. Het Sportpaleis moet nu een nieuwe milieuvergunning aanvragen bij de Vlaamse milieuminister Joke Schauvliege (CD&V). Ondertussen blijft de vorige milieuvergunning lopen. Er is ook geen “schorsingsberoep” mogelijk omdat de milieuvergunning van de deputatie nog geldt.

Verrast

“We zijn verrast door deze procedure”, zegt Jan Van Esbroeck van het Sportpaleis. “De auditeur had nochtans een positief advies gegeven.” Ook bevestigt Van Esbroeck dat zowel voor het Sportpaleis als de Lotto Arena het business as usual is. “We blijven gewoon open met de vergunning van de deputatie. De uitspraak vormt geen probleem voor de verdere uitbating en de geplande events gaan gewoon door.”

Kafkaiaans

Volgens Jan Vereecke, een van de toplui van de evenementenlocaties, betekent het arrest dat de Sportpaleisgroep voor de milieuvergunning geen rekening meer mag houden met parkeerplaatsen op het openbaar domein. “Dat is bijna kafkaiaans. Het heet toch openbaar domein? Er zijn in de buurt heel wat parkeerplaatsen. Niemand kan bedoeld hebben dat openbare plaatsen niet mogen worden meegeteld”, klinkt het.

Hij benadrukt ook dat de groep al jaren erg veel moeite doet om bezoekers met het openbaar vervoer te laten komen, en dat zal blijven doen. “We beseffen dat we een verkeersimpact hebben, maar we blijven ons inzetten om die te beperken.”

De koppen worden nu bij elkaar gestoken om te zien wat er moet gebeuren. Er zijn al een aantal denkpistes, zoals het Sportpaleis en de Lotto Arena voor bepaalde evenementen niet gelijktijdig gebruiken, of dat er met een verminderde capaciteit wordt gewerkt, waardoor de parkeervraag beperkt wordt.

Parkeerdruk onhoudbaar

De zaak werd aanhangig gemaakt door Chris Stappaerts, een buurtbewoner die - net zoals PVDA, de partij waarvan hij sympathisant is - intensief actie voerde tegen de hinder van het Sportpaleis voor de buurt. “Dit is een beetje onverwacht, maar een bevestiging voor mijn cliënt dat de parkeerdruk voor hem als buurtbewoner onhoudbaar was geworden, omdat het Sportpaleis zelf te weinig parkeerplaatsen voorzag”, zegt zijn advocaat Simon Van Damme.

“Er was een oorspronkelijke milieuvergunning, maar in 2012 werd die gewijzigd, zodat de maximale bezettingsgraad met 4.959 bezoekers kon stijgen. Dat leidde tot extra druk en mijn cliënt stelde geregeld vast dat hij bij evenementen elders moest parkeren en dan met de tram of met de fiets naar huis moest.”

Volgens de advocaat hoopt de verzoeker dat het Sportpaleis, als dat extra capaciteit wil, investeert in de noodzakelijke eigen parkeercapaciteit, zodat de parkeerdruk niet op de omliggende wijken wordt afgewenteld.

CITTA

Aangeboden door onze partners

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio