© rr

Minstens tien grote bedrijven hebben meer interims dan vast personeel in dienst: “Wet wordt massaal omzeild”

Belgische bedrijven verkennen massaal de grenzen van de wet als het op uitzendarbeid aankomt. “Als je ziet in welke mate interims worden ingeschakeld, dan rijst toch het vermoeden dat de wet minstens wordt omzeild”, zegt Koen Dereymaeker van de PVDA-studiedienst.

Kristof Simoens

Hoewel het inzetten van uitzendkrachten in ons land strikt gereglementeerd is, blijken flink wat bedrijven een loopje te nemen met de wettelijke voorwaarden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de PVDA-studiedienst. De partij ging op zoek naar de honderd bedrijven (met minstens 250 medewerkers) die in 2015 het vaakst uitzendkrachten inzetten.

De honderd grootste ‘interimgebruikers’ telden dat jaar 45.000 vaste medewerkers tegenover 13.000 uitzendkrachten. “Telkens uitgedrukt in voltijdse equivalenten, want in de praktijk worden interims vaak voor minder dan een voltijdse baan ingeschakeld. Het aantal mensen over wie we het hebben, ligt dus nog een pak hoger”, zegt Koen Dereymaeker van de PVDA.

In alle sectoren

“Bijna een op de vier banen in de top honderd (22,4%) wordt door uitzendkrachten ingevuld. Bij de top twintig stijgt dat cijfer al tot ver boven de 40% en de top tien zit zelfs boven de 50%. Als minder dan de helft van de uren gepresteerd wordt door medewerkers met een vast contract, dan kan je toch spreken van een uitholling van het werknemersstatuut. De top honderd toont aan dat misbruiken legio zijn en er veel meer controle moet komen”, aldus Dereymaeker.

Opvallend: de massale inzet van uitzendkrachten komt in alle sectoren voor. “Dat logistieke bedrijven, de call centers en de voedingsindustrie veel en vaak een beroep doen op interims, is bekend, maar de honderd onderzochte bedrijven vallen onder 22 verschillende sectoren.”

Met alle gevolgen van dien, zegt Dereymaeker: “Probeer als jongere in zo’n situatie van economische onzekerheid maar een toekomst op te bouwen, een gezin te stichten, te lenen voor een huis...”

Vakbondsvertegenwoordiging

Bij Federgon, de federatie van HR-dienstverleners (waaronder de interimsector valt), zijn ze die kritiek intussen al gewend. “Voor ons is en blijft interimwerk een belangrijk kanaal om tijdelijke pieken op te vangen en nu ook om mensen aan een vaste job te helpen. 45% stroomt na nog geen halfjaar door naar een vaste job”, zegt algemeen directeur Herwig Muyldermans. Dat sommige bedrijven daarbij het randje van het wettelijke opzoeken, daarover wil of kan hij zich niet uitspreken. “Maar ik wil er toch op wijzen dat bedrijven van deze omvang een vakbondsvertegenwoordiging hebben.”

Procent van de werkuren door interims

B-Connected (79,55%)

Ikani Belgium (69,22%)

SDIL (62,52%)

Bleckmann België (61,75%)

Callexcell (60,81%)

Wallenius Wilhelmsen (60,23%)

Logistics Zeebrugge

  • Call-IT (57,00%)
  • Logisport (54,72%)

Special Fruit (54,58%)

Skechers EDC (52,77%)