Schooldirectrice die iPhone en cava kocht met geld van arme leerlingen: “Enkele personeelsleden proberen mijn reputatie te bekladden”

Foto: rr

Schooldirectrice die iPhone en cava kocht met geld van arme leerlingen: “Enkele personeelsleden proberen mijn reputatie te bekladden”

Print

De Aalsterse schooldirectrice die geld van het Beschermcomité van de school, bedoeld voor kwetsbare kinderen, gebruikt zou hebben om een iPhone, laptop en cavaflessen te kopen, ontkent bij monde van haar advocaat de aantijgingen in een scherpe schriftelijke repliek.

Ze heeft het over een “zoveelste (ongegronde) klacht door enkele (voormalige) personeelsleden die haar persoon en reputatie trachten te bekladden”. Verderop haalt ze ook uit naar “de lasterlijke en tendentieuze berichtgeving” van Het Laatste Nieuws, dat zich “laat misbruiken door misnoegde leerkrachten”. De vrouw kondigt stappen aan tegen “deze laster en eerroof”.

In haar reactie merkt ze onder meer op dat de manier waarop de afrekening van evenementen zoals eetfestijnen wordt opgemaakt “geregeld” is en “nadien nog gecontroleerd wordt door andere personen. Alles verloopt transparant”. Volgens de briefschrijvers weet echter niemand hoeveel die evenementen opleveren. “Op het einde van de dag gaat het geld in een gesloten omslag mee met de directrice om pas de volgende dag geteld te worden.”

Op de andere beschuldigingen, over de aankopen die ze gedaan zou hebben met het geld uit het Beschermcomité of het gebruik van beroepsleerkrachten en -leerlingen voor werken aan haar huis en in haar tuin, geeft de schooldirectrice in haar repliek geen reactie.

Wel geeft ze mee dat ze “zich ten zeerste bewust is dat er een (intern) onderzoek kan én moet worden gevoerd, zelfs wanneer volslagen ongegronde anonieme beschuldigingen worden geuit”. Ze vertrouwt in de goede afloop van zo’n onderzoek. “Eerdere onderzoeken naar aanleiding van eerdere klachten zijn reeds afgerond met goed gevolg. De onderzoeken hadden deels betrekking op de vermeende wanpraktijken die in het krantenartikel aan bod komen.”

Nu in het nieuws