Wie boetes niet betaalt, wordt straks sneller van de weg gehaald

Foto: BELGAIMAGE

Wie boetes niet betaalt, wordt straks sneller van de weg gehaald

Voortaan is de politierechterbank niet langer het laatste station van wie blijft weigeren zijn verkeersboete te betalen. Crossborder, een digitaal systeem om boetes te innen, slaat de politierechtbank over. ‘Onze scanners kunnen u nu sneller van de weg halen en uw wagen in beslagnemen’, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.

Snelheidsovertredingen, je gordel niet dragen, geen voorrang van rechts geven. Wie daar tot voor kort een boete voor kreeg kon de betaling ervoor laten aanslepen tot hij uiteindelijk voor de politierechtbank moest verschijnen. ‘Je kan je niet voorstellen hoeveel van dit soort kleine overtredingen politierechtbanken moeten behandelen en hoe lang het wachten is eer je zaak voorkomt’, zegt Edward Landtsheere van de Fod Justitie.

Het duurde dan ook zeer lang eer Justitie haar geld zag van de verkeersovertreders. Maar dat wordt nu versneld. Voortaan moet de politierechtbank alleen tussenkomen wanneer het om zware overtredingen gaat zoals vluchtmisdrijf. Voor lichtere overtredingen is dat niet meer nodig. Vanaf nu kan de FOD Justitie zelf dat geld innen.

Wagen afgeven

‘We hebben mensen langs de kant van de wegen staan, die nummerplaten scannen. Behoren die toe aan overtreders die nog openstaande boetes hebben dan kunnen we die laten stoppen, ons geld vragen of desnoods hun wagen aanslaan’, zegt Edward Landtsheere. ‘Of we kunnen de boetes afhouden van de terugbetaling van de belasting.’

Nieuw is ook dat sinds 1 juli een aangepast proces-verbaal naar buitenlandse overtreders gestuurd wordt. Voor overtreders uit de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco wordt het pv in de eigen taal vertaald.

Overigens moet wie de minnelijke schikking niet betaalt, vanaf 1 juli 35 procent meer betalen als hij een voorstel van minnelijke schikking in de bus krijgt.

270 politiemensen komen vrij

Voortaan is er ook geen personeel meer nodig dat de voorstellen tot onmiddellijke inning en bevelen tot betaling uitstuurt. Doordat heel die papierwinkel wegvalt kan de overheid 270 politiemensen vanachter hun bureau halen en de straat opsturen.

Voordelen voor overtreder

Het nieuwe systeem heeft ook voordelen voor de overtreder. Zo wordt het voortaan ook mogelijk om via de website verkeersboeten.be je boetes te betalen. Op die site kan je ook al je openstaande boetes zien. Er komt ook één rekeningnummer waarop je de boetes betaalt.

Vanaf vandaag opent Justitie ook een call centrum waar je terecht kan met vragen en opmerkingen over je boete. Het call centrum is open elke werkdag van 8 tot 17 uur en is te bereiken op: 02 278.55.60.

Nu in het nieuws