“Directrice koopt iPhone en cava met geld voor kwetsbare kinderen”

Foto: REUTERS

“Directrice koopt iPhone en cava met geld voor kwetsbare kinderen”

Print
Brussel -

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft geen bevoegdheid om in te grijpen bij misbruik van middelen uit het Beschermcomité, bedoeld voor kwetsbare kinderen. Zo reageert ze op het verhaal van de directrice van de Aalsterse secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Horizon die met geld uit dat comité onder meer een iPhone, laptop, designlampen en 54 flessen cava kocht. Volgens de krant beraadt de top van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zich vandaag/maandag over de kwestie.

De kwestie werd aangekaart in een anonieme brief van 27 leerkrachten en (ex-)personeelsleden aan de top van GO! en aan Crevits. Omdat ze geen reactie kregen, zijn ze naar de media gestapt om het gegraai van de directrice aan te kaarten. “De directrice doet het geld van het Beschermcomité voor sociaal zwakkere kinderen op aan persoonlijke luxe”, schrijven ze. “Er komt maar weinig bij de kinderen terecht. Maar voor extraatjes voor de directrice en haar omgeving is er wel geld.”

Het Beschermcomité wordt gespijsd door evenementen zoals het mosselfestijn en de opendeurdag, maar niemand weet hoeveel die precies opleveren. “Op het einde van de dag gaat het geld in een gesloten omslag mee met de directrice om pas de volgende dag geteld te worden”, aldus de briefschrijvers.

School verantwoordelijk

Crevits wijst erop dat het de schoolbesturen zijn die verantwoordelijk zijn voor het school- en personeelsbeleid. “Personeelsleden die vinden dat er ernstige zaken op een school gebeuren die niet door de beugel kunnen, spreken eerst hun schoolbestuur aan of de leiding van hun onderwijsnet”, zegt de Onderwijsminister in een reactie. “Als er strafrechterlijke klachten zijn of klachten over arbeidsrecht, dan zijn er andere diensten die kunnen worden gecontacteerd. Dat kan de politie zijn of de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het werk. Als middelen van de Vlaamse overheid niet correct worden aangewend, dan kan er een klacht worden ingediend bij de onderwijsdiensten.”

Als er misbruik is van fondsen die binnen een school werden ingezameld, dan is het aan de inrichtende macht om daarop toe te zien. Enkel als overheidsmiddelen oneigenlijk gebruikt zijn, kan het departement onderwijs ingrijpen, en dat blijkt hier niet het geval te zijn.

Crevits geeft verder nog mee dat ze de brief aan haar diensten bezorgd heeft, maar voegt eraan toe dat ze niet kan reageren op anonieme brieven.

De voorzitter van de scholengroep, Marc Cottyn, is maandagvoormiddag niet bereikbaar voor commentaar. Cottyn, advocaat in Aalst, is ook voorzitter van de plaatselijke sp.a-scheurlijst SD&P. De directrice zetelt voor die partij in de OCMW-raad.

“Ik verwacht dat de raad van bestuur van de Aalsterse scholengroep maandagavond een grondig onderzoek zal vragen naar de aantijgingen tegen de directrice van ‘De Horizon’”, zegt Raymonda Verdyck, topvrouw van het GO! .

Nu in het nieuws