Met vroedvrouw komen er vaker kinderen van: “Veel gemoedelijker”

Lieve en An (midden) met Kasper en het team vroedvrouwen van het ziekenhuis ZOL. Foto: Sven Dillen

Met vroedvrouw komen er vaker kinderen van: “Veel gemoedelijker”

Print

Nu vroedvrouwen in plaats van dokters de kunstmatige bevruchtingen doen in een ziekenhuis in Genk, is de kans op succes er flink gestegen. De vroedvrouwen doen aan ‘vriendelijke’ inseminatie: ze stellen de vrouw op haar gemak, maken een praatje en brengen het zaad trager in dan vroeger. En dat loont meteen.

Een van de vroedvrouwen van ziekenhuis ZOL in Genk mag vanmiddag op een Europees congres voor 10.000 experten in Genève (Zwitserland) de resultaten van een nieuwe studie voorstellen. In februari 2016 besliste het Limburgse ziekenhuis om de vroedvrouwen de kunstmatige inseminaties te laten doen bij vrouwen die moeilijk zwanger raken op natuurlijke wijze. Voorheen gebeurde dat door assistenten gynaecologie. Een jaar later blijkt dat die wissel onverwachts tot een opmerkelijk resultaat heeft geleid.

Bij bevruchtingen met zaad van de eigen partner steeg de kans op succes van 9,4 naar 13% in vergelijking met de vijf jaren daarvoor. Bij donorzaad steeg de kans van 16,6 naar 20,8%.

De vroedvrouwen presteren dus beter dan de assistenten, al heeft dat vooral met de omstandigheden te maken. “Assistenten hebben hun handen meer dan vol”, zegt IVF-consulente Hilde Bijnens. “Het gevolg was dat vrouwen geregeld moesten wachten tot er iemand beschikbaar was. Daarom hebben de vroedvrouwen gevraagd om het van hen over te nemen. Dat mocht van het ziekenhuis, op voorwaarde dat ze eerst een korte opleiding volgden.”

Tragere bevruchting

De behandelde vrouwen zijn erg enthousiast over de nieuwe manier van werken (zie kader). Ze moeten minder lang wachten, ervaren minder stress en de hele procedure verloopt persoonlijker. “Er wordt zelfs al eens gelachen”, zegt Bijnens. Met de switch van assistenten naar vroedvrouwen is ook beslist om de bevruchting trager te laten verlopen. Die duurt nu zo’n 30 à 40 seconden. “Trager insemineren zou volgens buitenlandse studies een positief effect hebben.”

Professor Petra De Sutter van de fertiliteitskliniek van het UZ Gent noemt de gestegen kans op bevruchting in Limburg een interessante observatie. Maar een reden om nu overal voor vroedvrouwen te kiezen, is het volgens haar nog niet. “In de voorbije zes jaar is de werking van een fertiliteitscentrum op meerdere vlakken geëvolueerd. Om te weten welke factoren echt een rol spelen, is meer onderzoek nodig.”

Die vervolgstudie, die moet meten welke factoren (of combinaties) precies resultaat opleveren, komt er zeker volgens het ZOL. In afwachting daarvan genieten de vroedvrouwen van hun onverwachte succes. “Want we mogen nu ook vaker dan vroeger de ouders bellen met het goede nieuws waar ze al zó lang op wachten”, zegt Hilde Bijnens.

Nu in het nieuws