© BELGA

Di Rupo (PS) strijdvaardig: “Het socialisme zal nooit sterven”

Volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo is de PS de enige grote partij die radicale voorstellen doet voor een goed bestuur. Dat heeft hij gezegd op een speciaal partijcongres naar aanleiding van de verschillende schandalen die zijn partij teisteren.

bvb

“CDH heeft geprofiteerd van het klimaat om ons in de minderheid te duwen”, haalde Di Rupo uit naar zijn CDH-collega Benoît Lutgen. Volgens Di Rupo pleegde die verraad met zijn beslissing om in Wallonië en Brussel niet langer met de PS te willen regeren. “Het is niet de haat van onze tegenstanders die ons klein zal krijgen.”

Di Rupo waarschuwde verder dat de rechten en de verworvenheden van de werkende klasse zullen vernield worden zonder de PS. De beschuldigingen van zijn politieke tegenstanders aan het adres van zijn partij schildert de ex-premier af als "halve waarheden" en "ondraaglijke beschuldigingen". "Als ik al die beschuldigingen zie, dan vertienvoudigt mijn energie alleen maar."

Volgens Di Rupo is de PS de enige grote partij die radicale voorstellen voor goed bestuur doet, maar "onze familie is vervuild door het gedrag van enkelen. Eerlijk, dat doet ons pijn". De PS heeft volgens Di Rupo krachtig gereageerd, onder meer door het ontslag van voormalig Brussels OCMW-voorzitster Pascale Peraïta en het opstappen van voormalig Brussels burgemeester Yvan Mayeur.

Di Rupo kondigt aan dat het partijbureau van de PS tegen 23 augustus concrete hervormingsvoorstellen zal doen. In september volgt daarover een partijcongres.

De onheilsberichten over het einde van de PS begrijpt Di Rupo niet. "De PS is een soliede partij", aldus Di Rupo. "Wij bestaan , al sinds 1885. Al meer dan 130 jaar zetten wij ons in voor een rechtvaardigere wereld. In deze moeilijke tijden moeten kameraadschap en broederlijkheid ons ertoe aanzetten het hoofd niet te laten hangen. Het socialisme zal nooit ten onder gaan."

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio