© rr

Verkoop oude hoofdzetel bezorgt Antwerpse haven meer winst

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft vorig jaar een geconsolideerde winst geboekt van 122,7 miljoen euro, 12 procent meer dan in 2015. De toename is vooral te danken aan eenmalige meevallers, zegt Jacques Vandermeiren, de CEO van het havenbedrijf. Hij verwacht de komende jaren lagere resultaten omdat er heel wat investeringen in het verschiet liggen.

De grootste eenmalige meevaller kwam uit de verkoop van het oude havenhuis. Die leverde een meerwaarde op van 22,4 miljoen euro op, zo staat in het jaarverslag 2016 van het Havenbedrijf Antwerpen. In september vorig jaar werd de nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen geopend aan het Kattendijkdok.

De omzet van het Havenbedrijf Antwerpen steeg vorig jaar met 3 procent tot 300,3 miljoen euro. Dat was onder meer te danken aan een recordtonnage: de haven behandelde in 2016 ruim 214 miljoen ton goederen. Tegelijkertijd werd de kaap van 10 miljoen TEU (twintigvoetcontainers, een standaardmaat voor containers, red.) overschreden. Het eerste kwartaal van dit jaar leverde nieuwe recordcijfers op.

© JHS

Ondanks de mooie cijfers hoedt Vandermeiren zich voor te veel optimisme. “Het resultaat van 2016 is voor een belangrijk deel toe te wijzen aan eenmalige, en dus uitzonderlijke, factoren”, zegt hij. “Bovendien verwachten we niet dat de financiële resultaten de komende jaren dit niveau zullen aanhouden, gelet op het investeringsprogramma dat voor ons ligt.”

Het dividend voor de stad Antwerpen stijgt daarom niet. Zij krijgt net als de voorbije jaren 21,3 miljoen euro. De rest van de winst wordt opzijgezet voor toekomstige investeringen. Die zullen gaan naar onder meer de Oosterweelverbinding, de renovatie en uitbreiding van de Royerssluis en naar een project voor extra containercapaciteit. De Vlaamse overheid selecteerde daarvoor onlangs acht alternatieven, waarvan er drie uitgaan van een nieuw te bouwen Saeftinghedok.

Een ander risico voor de toekomstige resultaten van het Havenbedrijf Antwerpen is een mogelijke evolutie in het belastingregime waaraan het onderworpen wordt. De Europese Commissie heeft immers een officieel onderzoek opgestart om na te gaan of het bestaande regime niet in strijd is met de Europese regelgeving. Mogelijk zullen de Belgische havens vennootschapsbelasting moeten betalen.

MEER OVER Haven Antwerpen

Nu in het nieuws