© BELGA

Eén op de drie kinderen in Brussel leeft in relatieve inkomensarmoede

In Brussel leeft één kind op de drie in relatieve inkomensarmoede. In de geïndustrialiseerde landen in het algemeen is dat het geval voor één kind op de vijf. Dat blijkt uit een rapport van VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.

dgs

Het zogeheten Report Card 14-rapport is het eerste rapport dat 41 geïndustrialiseerde landen rangschikt op het welzijn van kinderen naar aanleiding van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het klasseert landen op basis van gemaakte vorderingen en beschrijft de uitdagingen waarmee de landen geconfronteerd worden bij het nakomen van hun universele verplichting tegenover kinderen. België staat 26ste in de ranking en scoort daarmee zwak. Geen enkel land doet het trouwens goed op alle fronten tegelijk.

Het nationale gemiddelde in België is gelijk aan 18,8 procent kinderen die leven in relatieve inkomensarmoede en 21 procent kinderen die leven in multidimensionale armoede. De relatieve inkomenskloof zou 44 procent groter geweest zijn zonder de socialezekerheidsuitkeringen in ons land. Dit plaatst België op de 14de plaats onder de doelstelling ‘armoede beëindigen’.

‘Onderwijs sluit kinderen uit’

Het onderwijs in ons land krijgt een veeg uit de pan. ‘Onderwijs kwetst en sluit kinderen uit vanaf een zeer jonge leeftijd en vergroot de ongelijkheden in de plaats van deze te verminderen. De sociaal-economische achtergrond van kinderen is veel te bepalend. Het aantal jongeren die de school verlaten zonder opleiding of werk is verontrustend en onaanvaardbaar voor een rijk land dat de financiële middelen en de kennis heeft om deze situatie te keren’, zegt Olivier Marquet, directeur van Unicef België.

In België heeft 5,4 procent van de 15- tot 19-jarigen geen baan, opleiding of training. En 12,9 procent van de kinderen onder de 18 jaar leeft in een werkloos gezin. België komt hiermee voor de doelstelling ‘economische groei en volledige tewerkstelling’ op de 28ste plaats.

Fijn stof

Ons land heeft een erg hoge concentratie fijn stof: 18,1 microgram per kubieke meter in de stedelijke gebieden, daar waar 10 microgram per kubieke meter de internationale norm is. België eindigt hierdoor als voorlaatste voor de doelstelling ‘duurzame steden en gemeenschappen’. De hoge fijnstofconcentratie ‘heeft een grote impact op kinderen en op hun ontwikkeling in hun eerste levensjaren’, aldus Olivier Marquet.

Het aantal zelfmoorden bij jongeren in België is in vergelijking met de andere landen relatief hoog: 6,9 per 100.000. België staat op de 24ste plaats onder de doelstelling ‘verzeker een goede gezondheid’.

Unicef vraagt de politiek om de ranglijst te gebruiken bij het uitwerken van nationale beleidsmaatregelen. Ook moet het universele duurzame ontwikkelingsakkoord worden gerespecteerd. ‘We eisen van de beleidsmakers dat ze hun verantwoordelijkheid op te nemen ten opzichte van alle kinderen’, zegt Olivier Marquet.