STANDPUNT
Dirk Hendrikx
Redacteur

© BELGA

Dat Fouad Belkacem zomaar in de gevangenis kon trouwen, klopt niet

De schepen van Burgerlijke Stand en het parket van Hasselt hebben zich danig verslikt in het huwelijk van Fouad Belkacem (35). En dat om twee redenen.

Dirk Hendrikx

Elke gevangene is gelijk voor de wet en de wet schrijft voor dat tijdens een gevangenschap iemand recht heeft op de burgerlijke bezegeling van een ‘duurzame levensgemeenschap’. Maar tegen Fouad Belkacem loopt een rechtszaak om zijn Belgische nationaliteit af te nemen, waarna hij kan worden uitgewezen naar Marokko. Daar staat Belkacem, zoals de meeste gedetineerden in die situatie, niet om te springen. Het zou in zijn geval ook betekenen dat hij niet alleen het hardere Marokkaanse gevangenisregime moet verduren, maar ook dat hij op een ander continent zit dan zijn vrouw en vier kinderen (van wie een uit een eerdere relatie). Dat kan tellen als bijkomende straf.

Zijn huwelijk kan het proces van uitwijzing niet stoppen, maar wel bemoeilijken. Belkacem, geboren in Rumst, kan het aanvoeren als extra argument dat hij hier geworteld is. Al lijkt dat vooral een theoretisch verschil: wie hier met dezelfde partner – een vrouw uit Boom – drie kinderen heeft, kan zo ook al wel claimen dat hij hier thuishoort.

Hoe dan ook: het is denkbaar dat het hier om een soort van schijnhuwelijk gaat, meer gericht op zijn verblijfssituatie dan op het officieel maken van een relatie. Dit had al voldoende moeten zijn voor de Hasseltse schepen om Belkacems verzoek te weigeren en voor het parket om een negatief advies te geven.

Maar er is nog een fundamenteler bezwaar tegen een ruimhartige behandeling van Belkacem. Dit is de man die destijds onze democratie naar de verdoemenis wenste en die spilfiguur was van een groepering die een kalifaat propageerde waar de sharia zou heersen. Dat kalifaat is er intussen en de bijbehorende gruwelen en misdaden zijn niet meer bij te houden. De extremistische ideologie houdt wereldwijd duizenden jihadisten in de ban en niemand weet hoeveel geweld en aanslagen daaruit nog zullen voortvloeien en hoeveel onschuldige slachtoffers nog zullen vallen door bommen, machinegeweren, messen, vrachtwagens en wat voor wapens nog meer.

Dan is het een heel raar idee dat een schepen zich naar de gevangenis rept om daar zo’n man op basis van het burgerlijke wetboek in de echt te verbinden, zijn huwelijksakte op te maken en het huwelijk in te schrijven in de registers van onze burgerlijke stand. Hij heeft er misschien nog gelukwensen bij gekregen. En zijn kinderen kunnen nu keurig worden opgelijst in zijn trouwboekje.

Belkacem heeft nooit afstand genomen van zijn verleden. Dat hij toch is kunnen trouwen, klopt niet. Wie onze samenleving zo aanvalt, kan niet om zo’n erkenning vragen.