Korpschef pleit voor fusie politiezones: “Tekort aan politieofficieren stilaan dramatisch”

Volgens Dirk Lemmens, korpschef van de politiezone Schoten, zou een fusie met de zone Brasschaat veel problemen oplossen: “We werken nu al heel intens samen, maar het kan nog een pak efficiënter wanneer beide politiekorpsen zouden opgaan in één.” Foto: JAA

Korpschef pleit voor fusie politiezones: “Tekort aan politieofficieren stilaan dramatisch”

Print
Schoten -

Dirk Lemmens (58) is zopas aan zijn vierde en laatste termijn begonnen als korpschef. “Maar uitbollen zal er niet bij zijn”, zegt hij aan de vooravond van een zeldzame vakantie. Lemmens gaat stappen in de Himalaya. “Ik kijk ernaar uit, want de voorbije maanden waren zwaar. Ik heb zelfs een ‘shift’ van 101 dagen aan één stuk gewerkt zonder vrije dag.”

Lemmens’ ijver komt niet doordat de criminaliteit zou pieken in Schoten. “Integendeel, want de misdaadcijfers dalen”, zwaait de korpschef met de statistieken. “Maar deze zone valt nog moeilijk te managen. We krijgen nu gemiddeld één oproep per uur. In 2002, toen ik begon als korpschef, was dat maar de helft. Er wordt niet méér ingebroken en overvallen of andere geweldplegingen gebeuren er nog steeds nauwelijks in Schoten, maar verkeer, burenconflicten en openbare veiligheid, om maar drie items te noemen, bezorgen de politie veel meer werk.”

Van 71 naar 57 mensen

Daar komt bij dat er al een tijd een leegloop aan de gang is bij het leidinggevend politiepersoneel. Een fenomeen dat zich voordoet in Schoten en buurgemeente Brasschaat, maar ook in heel wat andere korpsen. “Toen we in 2002 begonnen met deze geïntegreerde politiezone beschikten we over een operationeel kader van 71 voltijdse politiemensen. Vandaag doen we het met 57. We vullen de gaten in de organisatie op met burgerpersoneel, maar het gebrek aan collega’s met politiebevoegdheid is problematisch. Vooral in het midden- en hoger kader laat dat tekort zich ernstig voelen.”

Te weinig rekruten

Onder meer ingegeven door de personeelsperikelen is Dirk Lemmens er na vijftien jaar leiding geven in de zone met maar één gemeente ook van overtuigd dat de toekomst voor het korps van Schoten ligt in een fusie met dat van buurgemeente Brasschaat. “We werken nu al heel intens samen en sloten liefst vijftien akkoorden af op de meest diverse terreinen. Mede daardoor kunnen we gedurende de week drie en in het weekend vijf patrouilles continu de baan opsturen. Maar het kan nog een pak efficiënter wanneer beide politiekorpsen zouden opgaan in één”, stelt Lemmens.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio