SOS schoolzwemmen: Antwerpen zwemt niet in het water

Ieder kind dat de lagere school verlaat, moet kunnen zwemmen. Zo staat het in de eindtermen van het lager onderwijs. Toch zien sommige leerlingen jaarlijks (veel) minder zwemwater dan andere. Uw krant peilde bij alle Antwerpse lagere scholen naar hun zwemregeling. Slechts 8,6% geeft wekelijks zwemles. Twee scholen zwemmen helemaal niet.

Uw krant bevroeg alle 182 lagere scholen in de stad Antwerpen en de districten die op de officiële lijst van onderwijs Antwerpen staan. Van 128 scholen kregen we bruikbare gegevens. En de ontevredenheid bij die groep van 128 scholen is vaak groot.

Twintig minuten of een uur

Een eerste vaststelling: ook al zijn de eindtermen overal gelijk, of uw kind enige zwemervaring heeft na de lagere school hangt dus sterk af van waar uw kind naar school gaat. Van de 128 lagere scholen in Antwerpen die ons volledige gegevens doorspeelden, kunnen er amper elf (of 8,6% van het totaal) hun leerlingen een heel jaar lang wekelijks zwemles geven.

Slechts in vijf scholen geldt dat voor elke klas, in zes scholen voor een deel van de klassen. Het grootste deel van de scholen geeft om de veertien dagen zwemles.

Maar een even aanzienlijk deel, 41 scholen of bijna een derde van alle lagere scholen, kan zijn leerlingen zelfs niet om de twee weken op zwemles sturen. Slechts eenmaal per maand of zes keer per jaar is geen uitzondering.

Twee scholen lieten ons zelfs weten uit pure noodzaak helemaal geen zwemles meer te geven.

Ook bij de scholen die wél zwemles geven, is het soms puzzelen. Soms kunnen alle kinderen mee het zwembad in, elders zwemmen er om de beurt twee klassen enkele opeenvolgende weken om een zogenaamd ‘intensief traject’ te volgen.

Sommige scholen laten leerlingen op school die al kunnen zwemmen, om ruimte te maken voor de anderen. Ook de lengte van de zwembeurten varieert: van twintig minuten tot een uur.

Waar is het zwembad?

Om de groeiende nood aan scholen op te vangen, kwamen er de voorbije jaren heel wat nieuwe scholen bij. En die nieuwe scholen willen ook hun leerlingen leren zwemmen. Bovendien neemt overal het aantal leerlingen toe.

Alleen: het aantal zwembaden nam niet evenredig toe. Meer nog, het bleef nagenoeg stabiel. Er zijn nu elf stedelijke zwembaden, waarvan twee openluchtbaden. En daar komen geen nieuwe bij. Zo zal het nieuwe zwembad in Deurne... meteen ook de sluiting van Arena betekenen.

Om toch zwemles te kunnen geven, moeten scholen soms uitwijken naar een zwembad dat te ver van de school gelegen is en een bus inleggen maakt het hele plaatje te duur.

Tijdens het middageten?

Heel wat scholen hebben ook problemen met de huidige verdeling van het zwemwater. Lees: de uren die zwembaden ter beschikking stellen voor zwemles. De gunstige zwemuren tijdens de schooluren zijn zeldzaam. Het eerste of laatste uur van de schooldag of tijdens de middagpauze zwemmen is immers voor veel scholen praktisch onhaalbaar, door de verplaatsing die ze moeten maken.

“Er is wel genoeg zwemwater”, reageert het kabinet van schepen van Sport Ludo Van Campenhout (N-VA). “Alle scholen willen van 10u tot 11u zwemmen, maar dat gaat natuurlijk niet. Er zijn veertien ‘zwemblokken’ per dag per zwembad, maar daarvan worden er maar acht ingevuld. ‘s Ochtends, ‘s middags en ‘s avonds maakt geen enkele school gebruik van de infrastructuur.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio