Provincie bevestigt bouwvergunning Astor

De realisatie van het zorgproject Astor komt door de beslissing van de deputatie nu wel erg dichtbij. Foto: RR

Provincie bevestigt bouwvergunning Astor

Print
Geel -

De bestendige deputatie heeft donderdag de bouwvergunning voor het zorgproject Astor in Geel bevestigd. Daarbij ging ze niet in op de argumenten die de buurt aanvoerde.

Het kostte uiteindelijk twee vergunningsaanvragen en drie openbare onderzoeken, maar vzw ­Astor en MPI Oosterlo mogen in principe het gelijknamige zorgproject in het gebied tussen Groenstraat, Groenhuis en Klein Veldekensstraat beginnen te bouwen. De bestendige deputatie verwierp de beroepsprocedure die de actiegroep van buurtbewoners tegen de eerder door de stad aangeleverde vergunning had aangespannen. Daarmee is die stedenbouwkundige vergunning bevestigd.

4.000 bezwaarschriften

Het buurtprotest had Astor eerder wel doen inbinden, want het verlaagde de oorspronkelijk geplande toren van veertien verdiepingen in de tweede bouwaanvraag naar elf etages. In totaal omvat het project 164 wooneenheden, verspreid over zorgflats, groepswoningen en grondgebonden woningen. Ook MPI Oosterlo koppelde er een eigen bouwproject op dezelfde site aan, met dertig woongelegenheden voor oudere volwassenen met een beperking.

Ondanks 4.000 bezwaarschriften leverde de stad eind vorig jaar een vergunning af. Tijdens de beroepsprocedure door enerzijds het actiecomité en anderzijds enkele oud-gemeenteraadsleden liet de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar eind maart verstaan dat het dossier in zijn ogen inhoudelijk in orde was, maar enkele vormfouten nog rechtgezet moesten worden. Die hadden met de waterhuishouding en de wegenis te maken. Daarvoor werd de voorbije maanden een nieuw –derde- openbaar onderzoek georganiseerd.

Adviezen volgen

“Daarover kregen we een veertigtal bezwaarschriften binnen”, zegt de Geelse schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Julliams (N-VA). “Elk bezwaarschrift nemen we ernstig. Maar voor sommige zaken zoals waterhuishouding moeten wij nu eenmaal de adviezen van Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij respecteren. Als de buurt stelt dat het een net gebied is, maar de adviezen zeggen dat er geen problemen te verwachten zijn, kunnen we niet anders dan die volgen.” De verschillende betrokkenen zoals bouwheer, buurtcomité en stad zaten dinsdag tijdens een nieuwe hoorzitting samen met de bestendige deputatie, die donderdag ten slotte oordeelde dat de vergunning geldig blijft.

De buurt bekijkt nu of het nog een procedure start bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio