Nieuwe klap voor Eurostadion: geen milieuvergunning, Ghelamco gaat in beroep

Foto: jhp

Nieuwe klap voor Eurostadion: geen milieuvergunning, Ghelamco gaat in beroep

Print

De provincie Vlaams-Brabant weigert om een milieuvergunning uit te reiken voor het Eurostadion. De provincie vreest een verkeersinfarct, en eist eerst garanties dat Vlaanderen de nodige infrastructurele ingrepen doet. Bouwpromotor Ghelamco liet snel na de bekendmaking van de beslissing weten dat het in beroep gaat.

Verkeersinfarct

Het Eurostadion zou op parking C in Grimbergen (Vlaams-Brabants grondgebied) moeten verrijzen. De provincie wijst op “het multifunctionele opzet van het Eurostadion, met een voetbalstadion, kantoren, bedrijven, horeca en logies met een grote parking voor 11.000 auto’s, die naast het bestaande gebruik ook zal gebruikt worden als Park & Ride voor pendelaars naar Brussel.”

Een stijging van het autoverkeer is in dat geval onvermijdelijk. “Zelfs na het voorzien van stallingen met plaats voor 5.000 fietsen en het promoten van andere transportmiddelen, verwacht men dat nog steeds 56% van de bezoekers met de auto zal komen. Dit toegenomen verkeer zal een verkeersinfarct veroorzaken die de draagkracht van de omgeving overschrijdt en zal het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse Ring verergeren”, aldus Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. “Bovendien zorgt het toegenomen verkeer ook voor een stijging van de luchtverontreiniging. De uitstoot van gassen zal toenemen met 3 tot 5%. De uitstoot van stikstof zal toenemen met 11 ton per jaar.”

“Onvoldoende garanties”

Daarom eist de provincie dat er eerst een akkoord is tussen de Vlaamse overheid en de projectontwikkelaar over nieuwe verkeersinfrastructuur: Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit: “Er zijn momenteel onvoldoende garanties voor de uitvoering van flankerende maatregelen ter verbetering van de mobiliteit, zoals de optimalisering van de Brusselse Ring en de ontsluiting van de site via noodzakelijke fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur. Voor ons is het belangrijk dat er een mobiliteitsconvenant komt.”

“Een belangrijke verantwoordelijkheid ligt bij de Vlaamse regering. De provincie Vlaams-Brabant kaart al 10 jaar de verkeersproblematiek in de regio aan. Een snelle uitvoering van de geplande investeringen om de verkeersknoop te ontwarren en het economisch weefsel niet verder te verlammen dringt zich op.”

Ghelamco gaat in beroep

Een uurtje nadat de provincie haar beslissing wereldkundig had gemaakt, liet Ghelamco al weten dat het beroep zal aantekenen bij de Vlaamse overheid. De bouwpromotor wijst erop dat het project volgens de provincie wel degelijk in aanmerking komt voor een vergunning “op voorwaarde van een akkoord over de mobiliteit”. Maar volgens Ghelamco was dat aspect al goedgekeurd in het milieu-effectenrapport (MER) dat eind vorig jaar werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Met andere woorden: Ghelamco wijst erop dat het al een akkoord had met de Vlaamse overheid om “het project “nog beter te laten inpassen in de omgeving. Dat dossier ligt nu reeds geruime tijd bij de bevoegde minister.”

Steun van Weyts

Verrassend genoeg kreeg Ghelamco al vlug steun van die bevoegde minister - Ben Weyts - in de vorm van een persbericht dat vraagtekens zet bij de motivatie van de Vlaams-Brabantse deputatie: “Het is vreemd dat de deputatie zich probeert te verschuilen achter het zogenaamde ontbreken van Vlaamse mobiliteitsmaatregelen. Want in tegenstelling tot de afgelopen tien jaar, gaat er eindelijk wel gewerkt worden aan de Ring. In 2019 gaat daar de schup (sic) in de grond waarbij wordt gewerkt aan 20 km weginfrastructuur en meteen ook 40 km fietsinfrastructuur en 60 km traminfrastructuur.”

En Weyts vervolgt: “Wat het zogenaamde mobiliteitsconvenant betreft, dat is louter een document met vrijwillige engagementen van Ghelamco. Dat is helemaal niet verplicht en is ook geen verplicht element in de verschillende vergunningsaanvragen. Ghelamco kan dat bijlage toevoegen bij het vergunningsdossier dat door de bevoegde onafhankelijke instantie wordt beoordeeld.”

Calvarietocht

Deze geweigerde vergunning is niet het eerste obstakel voor het Eurostadion: eerder weigerde de gemeente Grimbergen al om een bouwvergunning toe te kennen omdat er nog een oude buurtweg op het terrein loopt, een beslissing waar Ghelamco ook beroep tegen aantekende. Bovendien liet minister van Mobiliteit Ben Weyts in maart weten dat de Vlaamse regering weigert om op parking C gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw. De KBVB liet dan weer verstaan dat het Eurostadion volgens de UEFA moet gebouwd worden op het grondgebied van Brussel, en niet in Grimbergen. En Anderlecht, dat oorspronkelijk zijn thuismatchen zou gaan spelen in het Eurostadion, gaat zoals bekend niet in op het huidige voorstel van Ghelamco.

Met de laatste beslissing van de provincie Vlaams-Brabant wordt de tijdige realisatie van het voetbalstadion tegen Euro 2020 weer een stuk moeilijker. Toch gelooft Ghelamco nog steeds “in de goede afloop van het project, maar vraagt de overheid snel te beslissen.”

Iedereen in de loopgraven

Enkele betrokken partijen vinden deze beslissing ook de juiste aanleiding om nog eens hun steun aan het stadionproject uit te spreken. Zoals François De Keersmaecker, voorzittter van de Belgische voetbalbond: “Het Eurostadion is absoluut noodzakelijk voor een structurele en duurzame vooruitgang van het Belgische voetbal”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht van de KBVB en het organisatiecomité EURO 2020 Brussels.

“De KBVB staat 100 procent achter het Eurostadion. Euro 2020 is een ongelofelijke opportuniteit voor de Belgische bevolking en fans van de Rode Duivels, daarvoor is een nieuw stadion absoluut noodzakelijk. Als het Eurostadion er niet komt, zullen we na afbraak van het Koning Boudewijnstadion over geen stadion beschikken van voldoende omvang waarin de Rode Duivels kunnen spelen.

MEER VOETBALNIEUWS