Fietsostrades binnenkort tot in Brussel en Aarschot

Foto: Wout Engels

Fietsostrades binnenkort tot in Brussel en Aarschot

Print

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben studiebureaus de opdracht gegeven om een traject voor de fietsostrade Lier-Aarschot uit te stippelen. De route voor de fietsostrade tussen Mechelen en Zemst wordt op 21 juni voorgesteld.

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant werken samen om het meest geschikte tracé voor de nieuwe fietsostrade tussen Lier en Aarschot (F104) te bepalen. Zo’n fietssnelweg is een rechtlijnige fietsroute, meestal naast een spoorlijn of kanaal, waarop fietsers zich snel en veilig kunnen verplaatsen over lange afstanden.

Twee studiebureaus

De twee provincies hebben de studiebureaus Arcadis en Evolta aangesteld om het tracé voor de geplande fietsostrade tussen Lier en Aarschot te onderzoeken. Begin 2019 moeten de plannen klaar zijn. “De fietsostrade tussen Lier en Aarschot is 27 kilometer lang, waarvan 19 kilometer op het grondgebied van de provincie Antwerpen”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) van de provincie Antwerpen. “We hebben de opmerkingen van de bewoners verwerkt. Daar gaan de studiebureaus nu mee aan de slag.” Verder zullen ze het tracé voor een fietsostrade tussen Lier en Herentals bestuderen.

Vorig jaar stelde de provincie Antwerpen studiebureau Evolta al aan om het traject tussen Mechelen (Brusselsesteenweg) en Zemst uit te werken. Op termijn moet dat een fietsostrade worden die helemaal tot in Brussel loopt. De huidige F1 vertrekt aan het station Antwerpen-Centraal en eindigt aan het station Mechelen-Nekkerspoel.

De Vlaamse overheid heeft het traject van de fietssnelweg tussen Mechelen-Nekkerspoel en het station Mechelen uitgewerkt. Die route loopt parallel met de R12. De rest van het traject loopt langs de westelijke kant van het spoor. Aan de provinciegrens in Zemst sluit de ­fietsostrade aan op de geplande fietssnelweg naar Brussel. Het traject wordt op 21 juni tijdens een infovergadering voorgesteld aan bewoners in de Keldermanszaal van het Mechelse stadhuis.

Logo

Het netwerk van fietssnelwegen in Vlaanderen krijgt voorts ook een eigen logo (zie kaart). Dat komt ook op de verkeersborden voor de bewegwijzering. “Iedere fietsostrade krijgt een unieke code”, zegt gedeputeerde Tom ­Dehaene (CD&V) van de provincie Vlaams-Brabant. “Het logo, een blauwe driehoek met een witte F, moet de fietssnelwegen goed zichtbaar maken. Alle 110 fietssnelwegen worden stap voor stap voorzien van het logo en de bewegwijzering.”

In de provincie Antwerpen krijgen de F1 Antwerpen-Mechelen en de F14 Antwerpen-Essen nog dit jaar bewegwijzering waarop het logo zal staan.

Fietsostrades binnenkort tot in Brussel en Aarschot
Nu in het nieuws