Letselongevallen gedaald met 60% dankzij verkeersplan ViVo

Het verkeersplan ViVo lokte heel wat protest uit Foto: Philippe Desmet

Letselongevallen gedaald met 60% dankzij verkeersplan ViVo

Print
Kontich - De politie van de zone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) evalueerde het verkeersplan ViVo. Uit deze evaluatie bleek dat het aantal letselongevallen met 60% is gedaald.

ViVo staat voor Veilig in, Vlot omheen. De politie van de zone Hekla voerde een analyse uit van het aantal verkeersongevallen voor en na de invoering van ViVo. De onderzoekers maakten een onderscheid tussen ongevallen met een lichamelijk letsel en ongevallen met enkel stoffelijke schade.

“Het aantal ongevallen met lichamelijke letsels is met liefst 60% gedaald in Kontich-Centrum, namelijk van 44 naar 18,” zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “Deze cijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn.” Buiten het centrum daalde het aantal letselongevallen met slechts 2%.

Ook wat de ongevallen met louter stoffelijke schade betreft blijkt ViVo een positief effect te hebben in het dorpscentrum. “In het centrum zien we een daling van 11%, van 136 naar 120. Dat is op zich uiteraard een goeie zaak, maar er is nog werk aan de winkel.” Buiten de zone van de verkeerscirculatie steeg het aantal ongevallen met stoffelijke schade met 17%. De oorzaak hiervan wordt nog verder in detail bestudeerd. 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio