Actiegroepen halen slag thuis: geboorde tunnels voor Oosterweel sparen Noordkasteel

De initiële plannen van de verkeerssituatie aan het Noordkasteel bij aanleg van de Oosterweelverbinding. Die plannen zullen er nu anders gaan uitzien. Foto: rr

Actiegroepen halen slag thuis: geboorde tunnels voor Oosterweel sparen Noordkasteel

Print
Antwerpen -

De alternatieve voorstellen van de actiegroepen stRaten-Generaal, Ademloos en Ringland zullen worden onderzocht voor het opmaken van de bouwvergunning Oosterweel op Rechteroever. Na het tot stand komen van het Toekomstverbond, half maart, is dit de tweede grote doorbraak in dit heikele dossier. Meest opvallende punt: de terugkeer van de geboorde tunnels.

Half maart werd er een ‘historisch compromis’ bereikt tussen actiegroepen, stad Antwerpen en de Vlaamse overheid. Volgens dat Toekomstverbond wordt de Anwerpse Ring overkapt en gesloten via een noordelijk haventracé. Een Oosterweel light dus, weg van de drukbevolkte stadsgebieden.

Dat principeakkoord moet via een project-MER nog wel vertaald worden naar een concrete bouwaanvraag, op basis van richtlijnen van wat er precies onderzocht moet worden tijdens de lopende MER-procedure. De voorbije weken werd daarover druk onderhandeld tussen de actiegroepen, de Vlaamse overheid en de BAM, de bouwheer van de Oosterweelverbinding. Die gesprekken zaten in het slop. Naar verluidt bleef de BAM alle voorstellen afketsen die niet pasten binnen hun versie van het Oosterweel-tracé.

Een week geleden kwam heel het dossier dan plots in een stroomversnelling, nadat de onafhankelijke MER-cel nauwer bij de onderhandelingen werd betrokken. Het resultaat is dat de alternatieven voor een beperkter Oosterweel en een kleinere Scheldekruising zullen worden meegenomen in het onderzoek.

Zo wordt er gewerkt naar een daadwerkelijke fysieke reductie van het aantal rijstroken, in plaats van de ‘capaciteitsreductie’ die de BAM voorstelt. Dat laatste betekent dat er wel rijstroken worden aangelegd, die dan ‘gearceerd’ zouden worden, zodat ze niet worden gebruikt. Beton leggen om het achteraf niet te gebruiken, daar werd door de actiegroepen weinig geloof aan gehecht.

Geboorde tunnels

Maar de grootste verrassing is de terugkeer van de geboorde tunnels. Die werden door de BAM destijds afgevoerd. Volgens de MER-cel gebeurde dat ten onrechte. Geboorde tunnels (zoals die onder het Centraal Station) zijn goedkoper dan de ‘cut and cover’-techniek. Bovendien wordt het zo mogelijk om de ondertunneling te beginnen aan het Lobroekdok om pas op Linkeroever weer boven te komen. Het waardevolle Noordkasteel wordt zo quasi volledig gespaard. Daar zou enkel een op- en afrit komen voor het havenverkeer.

Zowel de site Noordkasteel als de site Groenendaallaan zullen nu volledig worden hertekend. De bouwaanvraag zou pas in het late najaar worden ingediend.

Actiegroepen halen slag thuis: geboorde tunnels voor Oosterweel sparen Noordkasteel
Ter hoogte van het Noordkasteel bevindt zich al een tijdje een bouwput voor voorbereidende werken aan Oosterweel. Foto: JHS

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring