© Getty Images/iStockphoto

Cyberpesten, sexting, vrijgeven van privégegevens, ... : Ouders weten amper wat hun kind op internet doet

Ouders zijn nauwelijks op de hoogte van wat hun kinderen online uitspoken op het internet. Nochtans zou dat geen overbodige luxe zijn, want maar liefst een op de vier meisjes tussen 13 en 18 jaar was al eens het slachtoffer van cyberpesten en zowat 8% van de jongeren deed zelf al eens aan cyberpesten. Dat blijkt uit een uniek onderzoek rond online veiligheid bij 357 Vlaamse gezinnen, waarbij zowel de ouders als de kinderen werden bevraagd.

Dennis Van Damme