© BELGA

“Slaagpercentage zal met kwart zakken, maar moeilijker rijexamen is goede zaak voor jongeren”

Automobilistenvereniging VAB verwacht dat het nieuwe quoteringsysteem van het theoretische rijexamen zal leiden tot een betere verkeerskennis bij jongeren. Uit een analyse van het eigen proefexamen blijkt dat meer dan een kwart (27 procent) niet meer zou slagen met de nieuwe quotering, waardoor het reële slaagpercentage dat in 2015 nog 58 procent bedroeg, zou kunnen zakken tot ongeveer 40 procent.

Belga

Het nieuwe theorie-examen, dat op 1 juni wordt ingevoerd, blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen. Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten, voor lichte fouten wordt nog steeds 1 punt afgetrokken. Voorbeelden van zware overtredingen zijn het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een snelheidsovertreding.

“Dankzij de nieuwe quotering, wordt gokken zinloos en dat vindt VAB een goede zaak”, luidt het. Volgens de vereniging zal het nieuwe examen de verkeerskennis ten goede komen. “Jongeren die niet, of slechts in functie van het examen studeren, beschikken over onvoldoende kennis van de verkeersregels. Wie veilig wil rijden, moet de verkeersregels beheersen, en niet zomaar van buiten leren.”

VAB merkt ook op dat er op school, en dan vooral in het secundair onderwijs, meer aandacht moet zijn voor verkeerseducatie.

Vastgoed

Jobs in de regio