© Bart Van den Langenbergh

Dubbel zoveel kinderen in armoede in Kempen

Bijna 8% van de kinderen in de Kempen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat is een verdubbeling in vergelijking met tien jaar geleden. Zes gemeenten uit de Kempen bestrijden in een proefproject de kinderarmoede.

bvdl

Steeds meer kinderen groeien op in armoede, ook in een voornamelijk landelijk gebied als de Kempen. Turnhout is de grote uitschieter. Daar wordt een op de vijf kinderen in een kansarm gezin geboren.

Welzijnszorg Kempen en Cebud, het Centrum voor Budgetadvies en -Onderzoek van de hogeschool Thomas More, werken met steun van de provincie Antwerpen een beleid uit om kansarmoede te bestrijden en te voorkomen. Zes Kempense gemeenten (Beerse, Vorselaar, Turnhout, Geel, Retie en Meerhout) geven al het goede voorbeeld door mee te werken aan een proefproject.

“De stijging van de kinderarmoede is een algemeen fenomeen en is niet eigen aan de Kempense regio. Maar de landelijke gebieden bleven vroeger misschien wel meer gevrijwaard”, zegt Tinne Mertens, onderzoekster bij Cebud. “De stijging van de kinderarmoede heeft diverse oorzaken. De lager opgeleide gezinnen kunnen vaak niet mee profiteren van onze welvaartsstaat. Er zijn ook gewoon minder jobs voor laaggeschoolden.”

Volgens Welzijnszorg Kempen is het een teken aan de wand dat in de Kempen het aantal mensen met een leefloon tussen 2008 en midden 2016 met 54% steeg.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners