Ministerraad keurt gegarandeerde dienstverlening bij het spoor goed

Foto: BDW

Ministerraad keurt gegarandeerde dienstverlening bij het spoor goed

Print

De ministerraad heeft vrijdag het wetsontwerp goedgekeurd dat een gegarandeerde dienstverlening in geval van een spoorstaking invoert. Er is al langer sprake van zo een minimale dienstverlening maar nu komt er eindelijk schot in het dossier.

“Het wetsontwerp tot waarborging van de continuïteit van de spoorvervoersdienst van personen in geval van staking vormt een initiatief van de regering, ingevolge het uitblijven van een paritair akkoord op het niveau van de Belgische Spoorwegen. Er is prioriteit gegeven aan het sociaal overleg, maar dat heeft jammer genoeg geen oplossing opgeleverd, ook al heeft het overleg tussen de spoorverantwoordelijken en de vakbonden twee jaar de tijd gekregen”, zegt de woordvoerder van minister Bellot.

“Het basisprincipe blijft een efficiënt sociaal overleg dat via alle middelen moet beletten dat het ultieme wapen wordt ingezet, namelijk de staking. Enkel via de dialoog kunnen spanningen worden vermeden. “

Minister François Bellot: “In december had ik aangekondigd dit dossier weer in handen te nemen, overeenkomstig het regeerakkoord en na twee jaar onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers van het spoor, zonder resultaat. In dit gevoelige dossier is het mijn voortdurende bekommernis om een evenwichtig voorstel op te stellen dat het stakingsrecht respecteert maar ook het recht om te werken verdedigt.

Raad van State

Eerste minister Charles Michel: “De staking is een mislukking maar het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of zich te verplaatsen, is van essentieel belang voor wie niet over een voertuig beschikt. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden. Het systeem zal regelmatig worden geëvalueerd.”

De tekst zal binnenkort worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens aan het parlement.

Omdat de sociale partners het niet eens raken, besliste de regering na twee jaar zelf een regeling goed te keuren. De tekst moet eerst nog langs de Raad van State en nadien het parlement passeren.

MEEST RECENT