© Photo News

Gatz verhoogt middelen voor etnisch-culturele verenigingen

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz verhoogt de middelen voor de etnisch-culturele organisaties in het sociaal-cultureel werk. De tien betrokken federaties krijgen er de komende twee jaar in totaal 800.000 euro bij. Dat heeft de Open Vld-minister vrijdag bekendgemaakt.

Minister Gatz spreekt van een “inhaalbeweging” voor de betrokken etnisch-culturele verenigingen, zeg maar ‘het multiculturele middenveld’ in Vlaanderen. De extra middelen vormen een soort voorafname op het nieuwe ontwerpdecreet sociaal-cultureel werk dat twee weken geleden definitief door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Het nieuwe financieringssysteem in dat decreet treedt namelijk pas in voege in 2021.

De stijging van de middelen voor de etnisch-culturele verenigingen verloopt via hun federaties. In het decreet sociaal-cultureel werk worden tien etnisch-culturele federaties erkend, met name: vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie+), FAAB (Federation of Anglophone Africans in Belgium), FENIKS (een fusie van Acli-Vlaanderen, een christelijke associatie van werknemers van Italiaanse oorsprong, en Federatie Wereldvrouwen), FMDO (Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties), FMV (Federatie van Marokkaanse Verenigingen), IC (Internationaal Comité), TUB (Turkse Unie van België), UTV (Unie van Turkse Verenigingen), VOEM (Vereniging voor de Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims), FZO-VL (Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen).

Met de stijging van de middelen wil minister Gatz ook inspelen op de groeiende diversiteit in de samenleving. Gatz: “De stijging van het aantal inwoners van diverse etnisch-culturele achtergrond in de totale bevolking van de voorbije jaren, verhoogde de druk op hun verenigingsleven enorm. Ze werken vandaag op de grens van het haalbare, terwijl van hen net een sleutelrol wordt verwacht in het integratiedebat. Daarom vond ik het nodig deze verenigingen nu al een blijk van waardering te geven voor hun groei en voor de rol die ze opnemen om mensen van diverse origine in onze samenleving te integreren.”

(belga)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio