Sterdreef na zeven jaar ruzie nu toch toegankelijk

De Wommelgemse schepen Marc Dierckx en milieuraadsvoorzitter Luc Van Elsacker hadden een straatnaambordje ‘Sterdreef’ bij voor de Borsbeekse burgemeester Dis Van Berckelaer. Op de achtergrond de al even tevreden Wommelgemse milieuraad. Foto: JAA

Sterdreef na zeven jaar ruzie nu toch toegankelijk

Print
Borsbeek / Wommelgem -

Eindelijk kan de Sterdreef, van oudsher de snelste en veiligste verbinding tussen Wommelgem en Borsbeek voor voetgangers en fietsers, geheel legaal gebruikt worden.

Deze mijlpaal kon er komen dankzij een beslissing van de vrederechter, na een dispuut tussen de gemeente Wommelgem en enkele aangelanden dat maar liefst zeven jaar aansleepte. Het afschrikkende bord met het opschrift ‘privaat eigendom’ moest worden weggenomen bij het kruispunt met de ’t Serclaesdreef, naast speelplein Hulgenrode.

Schepen van Leefmilieu Marc Dierckx (Gemeentebelangen) en Luc Van Elsacker, voorzitter van de Wommelgemse milieuraad, lieten gisteravond een foodtruck vol champagne uitrukken om dat te vieren. Ook Dis Van Berckelaer (BbA), burgemeester van Borsbeek, wilde het moment van officiële openstelling van de trage weg tussen zijn gemeente en Wommelgem niet missen. Hij kreeg gisteravond van schepen Dierckx meteen een straatnaambordje ‘Sterdreef’ overhandigd om aan ‘zijn’ inrit langs de Colruytlei te hangen. De schepen beloofde meteen dat hij de Sterdreef langs de kant van Wommelgem even mooi zal maken als nu al het geval is op het Borsbeekse grondgebied. Het weggetje ligt er nu maar hobbelig bij.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio