© BELGAIMAGE

Waarom de Waddenzee stilaan verdrinkt

Het Nederlandse deel van de Waddenzee is ten dode opgeschreven als er niet snel maatregelen komen. Een combinatie van een versnellende zeespiegelstijging en een daling van de zeebodem spelen het unieke natuurgebied parten.

Hans Otten
DOEN!