© BELGA

Deze 28 veiligheidsmaatregelen neemt regering na speciale superministerraad

De regering heeft zondag op de bijzondere thematische ministerraad over veiligheid, justitie en defensie een pakket van 28 maatregelen genomen. Die hebben niet enkel betrekking op de strijd tegen het terrorisme, maar moeten ook de cybercriminaliteit aanpakken en de verkeersveiligheid verhogen.

vtvn

Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden. Het gaat om een periode die de veroordeelde moet uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor een vervroegde invrijheidstelling.

Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020. Op korte termijn wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komen er nieuwe centra in Antwerpen en Jumet.

Zoals reeds eerder aangekondigd, komen er fiscale stimuli voor de rechtsbijstandsverzekering en zullen identiteitskaarten in de toekomst ook vingerafdrukken bevatten om indentiteitsfraude te bestrijden.

Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplichting voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplicht reeds voor meer dan 1,2 g/l. Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering rijden.

In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw’s verhoogd en worden doelgerichte controles versterkt.

Het pakket maatregelen zorgt dit jaar voor 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro nodig.

Dit zijn alle maatregelen:

1. Ontwikkeling van de rechtsbijstandverzekering via een fiscale stimulans

2. Mogelijkheid om een beroep te doen op burgerinfiltranten. Hierbij gaat het om een nieuwe bijzondere opsporingsmethode

3. Invoeren van de samenwerking met ‘spijtoptanten’ in het kader van misdaadonderzoeken

4. Veiligheidsperiodes voor de zwaarste misdaden

5. Optimalisering van de informatiestroom over de grechtelijke gegevens, met inbegrip van de gegevens betreffende de strafuitvoering

6. Ontwikkeling van een databank van de e-pv’s van de politie, die in verbinding staat met het Openbaar Ministerie

7. Invoering van een centraal strafregister 2.0 en van een digitaal strafuitvoeringsregister

8. Masterplan gesloten centra: uitbreiding van de centra in Antwerpen en Jumet en van de capaciteit

9. Ontwikkeling van de biometrie voor identiteitskaarten volgens het paspoortmodel om te strijden tegen identiteitsfraude

10. Hergroepering van het Crisiscentrum en het CCB onder hetzelfde dak

11. Hervorming van de dringende medische hulp voor een efficiëntere hulpverlening

12. Oprichting van de Directie ‘Bescherming en Toezicht’die kan worden ingezet voor de bewaking van verschillende gevoelige plaatsen en vervoer van gedetineerden

13. Betere verkeersveiligheid. Zo komt er een sensibiliseringscampagne tegen alcoholgebruik achter het stuur, een alcolock en komen er zwaardere straffen voor vluchtmisdrijf, recidive, verval en rijden zonder verzekering

14. Fiscale stimulans voor de aankoop van beveiligende en beschermende uitrusting voor motorrijders

15. Strafbaarstelling van de schending van de handelsruimte in handelszones die niet toegankelijk zijn voor het publiek

16. Versnelde minnelijke schikking tussen de pleger van een winkeldiefstal en de getroffen handelaar

17. Ontwikkeling van de fiscale stimulans voor de elektronische betalingen

18. Oprichting van een cel voor maritieme veiligheid om te zorgen voor een betere beveiliging van de scheepvaart en de havens

19. Nieuwe raamwet die de informatie-uitwisseling met en tussen de overheidsdiensten moderniseert om de bescherming van de privacy te versterken

20. Uitbreiding van de instrumenten voor de strijd tegen de financiering van het terrorisme: vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de virtuele betalingen, financiële transparantie van vzw’s en versterking van doelgerichte controles, updaten van het bankregister

21. Integratie van ‘Homegrown terrorist fighters’ in de dynamische databank

22. Versterking van de informatiepositie van de inlichtingendiensten in het buitenland

23. Versterking van de cyberveiligheid: 24/24 callcenter, nationale sensibiliseringscampagne en uitbreiding van de dienst CERT.be

24. Controle van de identiteitsdocumenten bij vertrek vanuit een Belgische luchthaven om de strijd tegen het terrorisme te versterken

25. Installatie van veiligheidspoortjes en bewakingscamera’s in internationale stations

26. Opleiding in verband met de strijd tegen radicalisering van de maatschappelijk assistenten van de OCMW’s

27. Screening van gevoelige functies in gevoelige sectoren

28. Verlenging van sterk engagement in internationale coalitie tegen IS

Nu in het nieuws