© Joris Herregods

© JAA

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

GruunRant informeert mensen over kansen en bedreigingen met fietsroutes

GruunRant wil met fietsroutes de kansen en de bedreigingen zichtbaar maken van het 35 vierkante kilometer grote groengebied in het noorden van de stad.

Sacha Van Wiele

GruunRant is een samenwerkingsverband tussen districts- en gemeentebesturen, bewoners, ondernemers en ambtenaren over de groene gordel rond de woonkernen in het noorden van Antwerpen. Zo komt er een groene corridor tussen Ertbrugge, de Fortvlakte en het park van Schoten dankzij overleg met Deurne, Schoten en Wijnegem.

GruunRant lanceert zondag enkele fietstochten door dit groene gebied, dat voor veel bewoners onbekend terrein is. De deelnemers krijgen een handige kaart met basisinformatie over onder meer Hoekakker, Calixberghe, Boterlaar, Ertbrugge en Schijnvallei. Zij kunnen ook de QR-code inscannen met hun smartphone, om nog meer informatie te lezen. Fietsers gaan alleen op pad of met een gids.

“Met deze fietstochten tonen we niet alleen de kansen voor dit gebied, maar ook de mogelijke bedreigingen”, zegt Pol Lermytte van GruunRant. “Zo zijn er de zonevreemde bossen die dreigen te verdwijnen. Het historisch akkoord over Oosterweel gaat impact hebben op dit groene gebied. Afhankelijk van wat er gaat gebeuren met de Ring, E313, A102, R11bis en het Rondpunt komen er op Hoogveld onder meer opritten. Ertbrugge is dan weer bedreigd door de mogelijke komst van de A102. Deze fietstocht is geen manifestatie. We willen mensen alleen laten kennismaken met dit stuk groen en de mogelijke gevolgen van Oosterweel. De fietsers moeten dan zelf maar uitmaken of dit goed is of niet.”

GruunRant-fietsroutes, zondag 14 mei, om 14.30 u, kasteel van Schoten, Kasteeldreef 40, Schoten. www.gruunrant.reddevoorkempen.be/fietsroute

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio