Overheid wil via sms waarschuwen voor aanslag of brand in uw buurt maar heeft uw nummer nog niet

Het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken beschikt over een systeem om bij brand of ramp mensen snel te waarschuwen via sms of een spraakbericht. Maar of u dat mogelijk levensreddende berichtje effectief krijgt, hangt geheel van uzelf af. Wie een BE-alert wil ontvangen, moet zich daar immers voor inschrijven. Omdat nog veel te weinig landgenoten dit gedaan hebben, start binnenkort een grote nationale sensibiliseringscampagne.

Het alarmeringssysteem werd na het Pukkelpopdrama van 2011 ontwikkeld. Het noodweer dook toen ineens op. Met BE-alert hadden alle aanwezigen die op het systeem ingetekend hadden, toen kunnen verwittigd worden zodat ze zich vooraf in veiligheid hadden kunnen brengen. De tool staat op punt, nu nog de mensen bewust maken van het nut ervan.

“Vanaf maart 2014 werd een testproject opgestart in 33 gemeenten op basis van een vrijwillige inschrijving van de personen die wilden deelnemen. Bij een brand met verspreiding van giftige stoffen in Zelzate (Oost-Vlaanderen) werd het testproject in één reële situatie gebruikt. Maar bij de aanslagen van 22 maart 2016 is BE-alert niet geactiveerd. Omdat er in de getroffen gemeenten nog geen akkoord was en er nog geen mensen ingeschreven waren. Dus had het ook weinig zin. Anders zou het zeker gebruikt zijn geweest geweest. Want BE-alert dient niet alleen om mensen te verwittigen bij rampen of branden, ook bij aanslagen”, zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

“Gemeenten of steden die zich inschrijven, kunnen lokaal inwoners motiveren om gratis in te tekenen. Want enkel wie zijn gegevens heeft achtergelaten via de officiële kanalen, kan verwittigd worden. In geval van brand krijgt u dan bijvoorbeeld het bericht: ‘brand, gelieve ramen en duren dicht te houden’ op uw gsm of vaste lijn. Is het gevaar geweken, zal u dat ook vernemen.

Grote sensibiliseringscampagne

Momenteel zijn er al meer dan 100 gemeenten die hebben ingetekend op het nieuwe alarmeringskanaal. Het aantal inwoners dat zich liet registreren, blijft wel nog aan de lage kant.

In juni start de FOD Binnenlandse Zaken daarom een grote sensibiliseringscampagne om mensen het nut van BE-alert te doen inzien en iedereen aan te zetten om zich in te schrijven. Het kost niets en kan levens redden, klinkt het.

De stad Geraardsbergen heeft zich vorige week aangesloten. “Wij werken in Geraardsbergen al jaren met een sms-systeem bij wateroverlast. Hiervoor moesten inwoners zich via de website van de stad inschrijven. Deze sms-dienst heeft zijn nut bewezen. We houden dit systeem ook actief, tot we zeker zijn dat BE-alert operationeel goed werkt. De huidige lijst van ingeschreven inwoners van de sms-dienst bij wateroverlast zal geïntegreerd worden in het systeem van Binnenlandse Zaken”, zegt burgemeester Guido De Padt.

Gratis inschrijven

Inschrijven op BE-alert kan via www.be-alert.be. U wordt dan verwittigd via spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon, sms op uw mobiele telefoon, tekstboodschap via e-mail of tekstboodschap via fax

De overheden kunnen eveneens automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts.

Het is de bedoeling om het systeem enkel te gebruiken wanneer het echt nodig is en zeker niet bij de eerste de beste bermbrand.

Nu in het nieuws