Werkloosheid: “Veel nieuwkomers zijn meer gemotiveerd dan sommige autochtone Belgen”

Mhreteab Haile, Khaled Azimi en Abdellah Alwan leren lassen bij Werkvormm. Foto: Wim Hendrix

Werkloosheid: “Veel nieuwkomers zijn meer gemotiveerd dan sommige autochtone Belgen”

ONZE STAD

Antwerpen -

Het aantal werklozen in de stad Antwerpen is dubbel zo hoog dan het gemiddelde in Vlaanderen. Dat komt vooral omdat er in een grootstad meer mensen met een migratieachtergrond zijn, die te weinig Nederlands kennen om aan een stabiele job te geraken.

Liefst 15 procent van de beroepsbevolking in de stad Antwerpen en haar districten is werkloos. In Gent is dat 11 procent, in Mechelen 9 procent en het gemiddelde in Vlaanderen is ‘slechts’ 7 procent.

.

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!