Dossier Oosterweel

Groen en sp.a willen uitvoering akkoord afdwingen: “Het parlementaire werk rond Oosterweel is stilgevallen”

Print
Groen en sp.a willen uitvoering akkoord afdwingen: “Het parlementaire werk rond Oosterweel is stilgevallen”

Wouter Van Besien en Yasmine Kherbache Foto: JHS

Antwerpen -

We moeten een versnelling hoger schakelen in de uitvoering van het Toekomstverbond rond Oosterweel”, zeggen Groen en sp.a. Daarom dienen beide partijen samen een voorstel tot resolutie in met 25 punten om het historische akkoord voor de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid in daden om te zetten.

Het Toekomstverbond is het akkoord dat de actiegroepen, de stad Antwerpen en de Vlaamse regering midden maart sloten om Oosterweel uit te voeren. Het omvat onder meer een overkapping van de Antwerpse Ring, het sluiten van die Ring, de aanleg van een noordelijke bypass en een ‘modal shift’, waarbij andere verkeersmodi (zoals openbaar vervoer en de fiets) worden gestimuleerd om het autoverkeer terug te dringen.

Maar Groen en sp.a zijn beducht voor de uitvoering van het Toekomstverbond. “Ons actieplan moet ervoor zorgen dat het historische compromis rond Oosterweel geen lege doos blijft. Het is een concreet stappenplan om alle voornemens en afspraken effectief uit te voeren”, zegt Wouter Van Besien (Groen). Samen met Yasmine Kherbache (sp.a) vraagt hij de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld om een tandje bij te steken.

Miljard euro voor overkapping

Groen en sp.a willen uitvoering akkoord afdwingen: “Het parlementaire werk rond Oosterweel is stilgevallen”
Ondertekening van het historisch akkoord Foto: rr

“We vragen in onze resolutie onder meer investeringen in een ambitieuze modal shift en garanties voor de volledige overkapping van de Antwerpse Ring”, zegt Yasmine Kherbache. “Het is belangrijk dat een volgende regering en een volgend stadsbestuur, in welke samenstelling dan ook, het Toekomstverbond met al zijn facetten integraal uitvoeren.”

De parlementaire behandeling van het dossier is volgens sp.a en Groen volledig stilgevallen. “Op de infoavond van Ringland weigerde de kabinetschef van minister van Mobiliteit Ben Weyts in te gaan op concrete vragen over garanties voor de uitvoering van het Toekomstverbond. Dat maakt ons wel heel erg bezorgd”, zegt Wouter Van Besien. “Zolang de gemaakte beloftes niet worden uitgevoerd, zoals het inschrijven van een miljard euro voor de eerste fase van de overkapping in de Vlaamse meerjarenraming, komt er helemaal niets van”, meent Kherbache.

Niet te nemen of te laten

Ondertussen wordt er achter de schermen tussen vooral de Vlaamse regering en de burgerbewegingen druk gepraat en onderhandeld over de uitwerking van het Toekomstverbond. Gesprekken die, zoals verwacht, niet altijd even vlot verlopen.

“We zijn uiteraard nog altijd enthousiast over het Toekomstverbond en willen dat het nu wordt uitgevoerd. Dat kan alleen als iedereen samenwerkt. Onze voorstellen zijn daarom niet te nemen of te laten, ze vormen de basis voor verdere onderhandeling”, zegt Van Besien nog. Beide politici hopen dat de volledige meerderheid hun resolutie zal goedkeuren.

Meer over Oosterweel en overkapping Ring