© Koen Fasseur

Rectoren willen minder witte aula’s: bijles en halalmaaltijden om meer allochtonen op unief te krijgen

Ongeveer één op de tien studenten aan de drie grootste Vlaamse universiteiten heeft een migratieachtergrond. Veel te weinig, vinden de rectoren. In Antwerpen en Leuven plannen ze extra inspanningen om die jongeren in hun aula’s te krijgen. “En als ze hier eenmaal zijn, moeten ze zich ook thuis­voelen”, zegt de Antwerpse rector Herman Van Goethem. “Bijvoorbeeld door halalmaaltijden aan te bieden.”

Jens Vancaeneghem

Jongeren van vreemde origine aan de unief, ze zijn sterk ondervertegenwoordigd. Aan de KU Leuven gaat het om 11,2 procent, aan de UGent om 14,4 procent en in Antwerpen om slechts 9 procent. Ter vergelijking: in de leeftijdscategorie 18-19 jaar is bijna 25 procent van de Vlaamse jongeren eerste of tweede generatie allochtoon, met roots in Europa of daarbuiten.

Enige omzichtigheid met de cijfers is wel geboden. Niet alle universiteiten hanteren dezelfde criteria. In Gent bijvoorbeeld zijn heel wat West-Europese studenten meegeteld, terwijl dat in Antwerpen niet het geval is.

Toch zijn de drie rectoren het erover eens: de aula’s zijn te wit. Om dat te zien hebben zij geen cijfers nodig. Daarom is ­diversiteit een van de speerpunten in de kersverse beleidsnota van de Antwerpse rector Herman Van Goethem. “Antwerpen is bij uitstek een multiculturele stad”, zegt hij. “Maar dat zie je niet weerspiegeld in onze auditoria.”

Eerste kennismaking

De universiteiten doen nochtans al heel wat om jongeren met een migratieachtergrond aan boord te krijgen én te houden. Ze gebruiken mentoren die medestudenten met een migratieachtergrond begeleiden of ze zetten allochtone rolmodellen in die naar de middelbare scholen trekken. Maar ze beseffen dat er nog veel werk aan de winkel is.

In Antwerpen wil Van Goethem meer studenten vrijwillig bijles laten geven aan leerlingen in het middelbaar, in knelpuntvakken als wiskunde en Frans. “Meteen een cruciale eerste kennismaking met het hoger onderwijs”, zegt Van Goethem. “Jongeren met een migratieachtergrond beseffen vaak niet dat de universiteit of hogeschool ook voor hen een optie is. Omdat er thuis niet over gesproken wordt of omdat hun vrienden er een aversie tegen hebben. Terwijl op die manier veel talent verloren gaat.”

Hij plant een analyse van alle middelbare scholen in de regio om na te gaan hoe het nu gesteld is met de instroom. “Waar we potentieel missen moeten we bijkomend investeren in infosessies”, zegt hij. “En als ze eenmaal op onze universiteit zijn, moeten die jongeren zich ook thuisvoelen. Door te stimuleren dat ze deelnemen aan het verenigingsleven bijvoorbeeld, of door halalmaaltijden aan te bieden in onze restaurants.”

Toelatingsproef geneeskunde

Volgens Rik Torfs, de rector van de KU Leuven, is het probleem nog acuter in de opleiding geneeskunde. “We werken daarom aan een nieuwe maat­regel om vanuit de faculteit mensen naar het vijfde en zesde middelbaar te sturen. We willen die jongeren voorbereiden op het toelatingsexamen. Want eenmaal ze daaraan hebben deelgenomen en ze slagen niet, kunnen we niets meer doen.”

Het zijn plannen die Khalid El Jafoufi, de voorzitter van de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara, toejuicht. Hij werkt nu ook al samen met de dienst studieadvies van de UA om ­allochtone studenten te begeleiden. “Zo boeken we het beste resultaat”, zegt hij.

In de toekomst wil hij evenementen organiseren om leerlingen uit concentratiescholen kennis te laten maken met het hoger onderwijs. “Vanuit onze culturele eigenheid kunnen wij hen beter bereiken”, zegt hij.

Vraag is natuurlijk of het aan boord krijgen van die jongeren uitsluitend bij de uniefs ligt. Onderwijskundige Ides Nicaise (KU Leuven) wijst naar de verantwoordelijkheid van het middelbaar. “Al na de lagere school worden jongeren van vreemde origine te snel naar de b-klas verwezen in het eerste middelbaar, het voorgeborchte van het beroepsonderwijs”, zegt hij. “Omdat ze het Nederlands niet voldoende machtig zijn. Maar je moet jongeren soms de tijd geven om een taal te leren.”

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio