Homans lanceert oproep voor experimentele woonvormen

Foto: Photo News

Homans lanceert oproep voor experimentele woonvormen

Print
Brussel -

Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA) lanceert een oproep voor experimentele en alternatieve woonvormen. “Hiermee wil ik innovatie in het Vlaamse woonbeleid aanmoedigen en tegemoetkomen aan de diverse signalen uit de praktijk dat alternatieve woonvormen moeilijk of niet gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige regelgeving”, aldus de N-VA-minister.

Om in te spelen op een aantal maatschappelijke evoluties, zoals het groeiend aantal samengestelde gezinnen en de vergrijzing, moeten ook de woonvormen mee veranderen. De bestaande klassieke woonvormen volstaan niet langer. Verschillende alternatieve vormen van wonen winnen aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan samenhuizen (waarbij verschillende personen samen een woning huren) of cohousing (waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten).

Maar die nieuwe woonvormen botsen al eens op de grenzen van de bestaande regelgeving. Zo wordt men geconfronteerd met problemen rond vergunningen, belastingen en kan men ook allerlei premies en subsidies mislopen. Minister van Wonen Liesbeth Homans wil daar een mouw aan passen. Zij lanceert een oproep voor projecten die kunnen experimenteren met alternatieve woonvormen binnen een regelluw kader.

Daarbij worden er wel enkele voorwaarden opgelegd. Zo moet het project bijvoorbeeld voldoende vernieuwend zijn en moeilijk of niet realiseerbaar zijn binnen de huidige regelgeving. Initiatiefnemers zullen in de aanvraag moeten aangeven welke moeilijkheden ze ondervinden, op welke bestaande regels men botst en waarom een afwijking ervan gerechtvaardigd is.

Minister Homans: ““Het project moet realiseerbaar zijn binnen een termijn van maximaal zes jaar. Deze tijd is nodig om de projecten voldoende ruimte en zekerheid te bieden. De proefprojecten worden wel tussentijds geëvalueerd zodat de regelgeving snel kan aangepast worden zodat alternatieve woonvormen in de toekomst makkelijker gerealiseerd kunnen worden”.

Er wordt een eenmalige oproep georganiseerd. Het standaardinschrijvingsformulier zal beschikbaar gesteld worden op de website van Wonen-Vlaanderen: https://www.wonenvlaanderen.be.

MEEST RECENT