© BELGA

Dhaene klaagt ontbreken Nederlandstalige opleiding voor Brusselse brandweerlui aan

Brussels N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene dringt bij Brussels staatssecretaris Cecile Jodogne (DéFI) aan op een oplossing op korte termijn voor de Nederlandstalige Brusselse brandweerlieden die deel willen uitmaken van de interventieploeg voor gevaarlijke stoffen van de brandweer. De voorafgaandelijke opleiding was grotendeels in het Frans, maar de Nederlandstaligen dienden hun examen in het Nederlands af te leggen. Voor de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) is dat in strijd met de taalwetgeving, waardoor de Nederlandstalige brandweerlieden voor de keuze geplaatst worden: ofwel géén opleiding, ofwel een opleiding in het Frans.

De leden van het ‘Hazardous Materials Response Team’ van de Brusselse brandweer moeten een specifieke opleiding volgen. Het gaat immers om ploegen die gespecialiseerd zijn in interventies bij chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. De opleiding voor de Nederlandstalige Brusselse brandweerlieden werd voor een aanzienlijk deel in het Frans gegeven. Het gaat hier over bijzonder technische en niet alledaagse materies en dus ook terminologie. Achteraf moet men een examen afleggen in het Nederlands, wat niet evident is verde sommige lessen in een andere taal gegeven werden. Bij de Franstaligen bestaat dit probleem niet. Daar krijgt men alle lessen en het examen in het Frans, licht Liesbet Dhaene toe.

Na een klacht oordeelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht dat dit in strijd is met de taalwet. Hierna werden de Nederlandstalige brandweerlieden door hun officieren voor de keuze gezet: ofwel géén opleiding, ofwel formeel verklaren dat men de opleiding “vrijwillig” (deels) in het Frans wilde verderzetten. “Alhoewel staatssecretaris Jodogne in haar antwoord op mijn vraag de problematiek minimaliseerde, antwoordde ze toch dat men op zoek is naar een oplossing”, stelt Dhaene. “Ik heb aangedrongen dat deze oplossing op korte termijn moet gevonden worden.”

(belga)

Nu in het nieuws