© rr

Dichter Henri-Floris Jespers (72) overleden

Literair Vlaanderen is een icoon armer nu dichter, redacteur en prozaschrijver Henri-Floris Jespers (72) zondag overleed aan een slepende ziekte. Jespers was een van de ideologische grondleggers van het artistieke genootschap Pink Poets.

evw

Henri-Floris Jespers werd in 1944 geboren in Etterbeek en was de kleinzoon van de expressionistische schilder Floris Jespers. Kunst kreeg hij met de paplepel ingegeven. Aan het begin van zijn literaire carrière schreef hij voornamelijk Franstalige poëzie. Maar Jespers was een man van vele talenten. Hij groeide uit tot een wandelende encyclopedie en gepassioneerd archivaris van de Belgische avant-garde, waarvan schrijver, dadaïst en schenentrapper Paul van Ostaijen het boegbeeld vormde. Daarnaast was hij redacteur en uitgever van literaire tijdschriften als De Tafelronde. Buiten het literaire circuit om vervulde de poëet ook de functie van perschef voor de Vlaams-nationalistische voorman Hugo Schiltz.

Artistieke gezelschap

Doorheen de jaren evolueerde Jespers tot een experimenteel dichter en prozaschrijver en schreef hij vooral in het Nederlands. Daarin werd hij sterk beïnvloed door van Ostaijen. In de jaren zeventig maakte hij deel uit van het Pink Poet-collectief, een besloten genootschap van kunstenaars en intellectuelen, gesticht door Patrick Conrad en Nic van Bruggen. Bekende leden van dit Antwerpse, artistieke gezelschap waren Hugues C. Pernath en Paul Snoek. Hoewel de Pink Poets geen beweging vormden met een duidelijke poëtica, ligt er een gemeenschappelijk kenmerk aan hun basis: allemaal promootten ze een vormelijk verfijnde dichtkunst die zich afzette tegen het toenmalige nieuw realisme. Het was Jespers die met zijn essay Maniërisme en moderne sensibiliteit in 1967 een soort van beginselverklaring neerschreef voor de Pink Poets.

De laatste jaren schreef Jespers vooral voor de blog Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. Hij was een eigenzinnige geest die zijn huis in de Marialei omvormde tot een ware kunsttempel, volgestouwd met boeken en schilderijen.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio