Trucks denderen door dorpen door kilometerheffing

Foto: Getty Images/iStockphoto

Trucks denderen door dorpen door kilometerheffing

Print

De kilometerheffing op onze autosnelwegen doet het vrachtverkeer op gewestwegen fors toenemen. Dat is de conclusie van Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Kort (CD&V), die zich in de materie verdiepte. Hij stelt een uitbreiding van de kilometerheffing voor.

De kilometerheffing voor vrachtwagens werd precies een jaar geleden ingevoerd, op 1 april. Vrachtwagens van meer dan 3,5 ton (MTM) moeten betalen voor het gebruik van de autosnelwegen. De verrekening gebeurt via een ‘on board unit’.

Sinds de invoering van de heffing zitten tal van gemeenten met de handen in het haar, zo stelde Dirk De Kort vast. Ze worden geconfronteerd met toenemend sluipverkeer, vooral op grotere gewestwegen, en dat brengt de leefbaarheid van die gemeenten in gevaar. Om daar wat aan te doen, stelt de Brasschaatse volksvertegenwoordiger voor om het Vlaams decreet onmiddellijk aan te passen en op vier gewestwegen eveneens een kilometerheffing in te voeren. Het gaat onder meer om de N16 Mechelen-Bornem-Sint-Niklaas en de N122 van Kapellen-Kalmthout-Essen.

Op de N16 is de toename van het zware verkeer dagelijks door elke gebruiker vast te stellen. Voor de N122 zijn er zelfs exacte metingen: het vrachtverkeer nam daar met maar liefst 314% toe.

De Kort stapt met zijn voorstel nu naar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Als dat niet meteen iets oplevert, wil CD&V voor de zomer zelf een voorstel indienen.

MEEST RECENT